Kulturkraft

Kulturkraft består av tre rådgivere fra kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune. F.v. Ketil Hustad, Tove Lofthus og Marit Bakken. Foto: Klipp og Lim

Kulturkraft jobber med å styrke og synliggjøre kunst og kultur som drivkraft i samfunnsutviklingen. Dette er et arbeid vi gjør i tett samarbeid med kommuner i Trøndelag.

Trøndelagsplanen 2019-2030 slår fast at “I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag”. Kulturkraft er opprettet som et ledd i å realisere dette målet.

Skal vi bygge identitet og skape utvikling i lokalsamfunn, er kunst og kultur viktig i arbeidet. Kulturkraft jobber vi med å sette dette på dagsorden.

Nettside for inspirasjon

På kulturkrafttrondelag.no ser vi på kulturens rolle og betydning fra ulike vinkler og med ulike briller. På nettsiden deler vi artikler som kan være til inspirasjon for samfunnsplanleggere og andre.

Initiativet Kulturkraft startet med tre rådgivere fra avdeling for kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune. Vi lytter og lærer av den enkelte kommunes egenart og erfaring, og utforsker muligheter sammen med kommunene vi møter.

Vi bruker vår egen fagkompetanse, og kobler på andre relevante ressurser etter behov. Kulturkraft har også fokus på å sikre at unge stemmer blir hørt i samfunnsplanlegging.

Hører på kommunenes behov

Arbeidet med Kulturkraft fungerer på den måten at fylkeskommunen besøker en kommune, og gjennom en uformell samtale lærer vi mer om kommunens ressurser, utfordringer og behov.

Basert på kommunens behov og ønsker rigger vi et arbeidslag på tvers av seksjoner og avdelinger i fylkeskommunen som kan bistå kommunen med utvalgte utviklingsoppgaver.

Les mer om Kulturkraft her

Tove Lofthus
Spesialrådgjevar
74 17 57 21 932 29 232
Ketil Hustad
Seniorrådgiver
74 17 50 73 901 98 902
Marit Bakken
Seniorrådgiver
74 17 69 85 986 30 060
Sist oppdatert 21.02.2024