Litteratur

Fylkeskommunen støtter utvikling, produksjon og formidling av litteratur ved å legge til rette for at forfattere (kunstnere) skal kunne produsere/skrive bøker, samt ved å bidra til møter mellom forfattere og publikum gjennom litteraturfestivaler og andre arenaer.

Fylkeskommunens virkemidler er tilskudd, samt å bidra til gode møtesteder og nettverksbygging mellom aktører og arenaer.

Sist oppdatert 02.11.2017