Ungdommens fylkesting

Ungdommens Fylkesting (UFT) arrangeres i november hvert år. UFT er et møtested for ungdom fra hele Trøndelag, og skal fremme unges interesser.

UFT skal stimulere til samfunnsengasjement blant ungdom ved å være en arena for utveksling av tanker, meninger og for diskusjon med jevnaldrende. Hver kommune inviteres til å sende to deltakere fra det kommunale ungdomsrådet. Kommuner med mer enn 20.000 innbyggere kan sende tre delegater. Deltakerne på tinget jobber fram og vedtar et arbeidsprogram – en oversikt over hvilke saker UFT ønsker Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe med det kommende året.

Saksdokumenter fra ungdommens fylkesting 2023

Vedtekter for Ungdommens fylkesutvalg

 Arbeidsprogram UFT 2023 - 2025

Retningslinjer for valgkomite UFT

Koordinator for Ungdommens Fylkesting: .

Sist oppdatert 19.02.2024