Ungdommens fylkesutvalg

Ungdommens fylkesting velger representanter til Ungdommens fylkesutvalg (UFU).

UFU jobber gjennom året med arbeidsprogrammet som UFT har vedtatt. UFU har 17 medlemmer, inkludert en leder og to nestledere. UFU er delt inn i utvalg med ansvar for saker som hører til de ulike fagområdene:

  • Utvalg for kultur
  • Utvalg for utdanning
  • Utvalg for næring
  • Utvalg for veg og transport

UFU møtes regelmessig, og har minst fem møter i løpet av et år.

Medlemmer Ungdommens fylkesutvalg

UFT/UFU på Facebook
UFU på Instagram

Saksdokumenter fra Ungdommens fylkesutvalg 2022

Koordinator for Ungdommens Fylkesutvalg: .

Sist oppdatert 23.03.2022