User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Ungdommens fylkesutvalg

Forsidebilde ungdommens fylkesutvalg
Forsidebilde ungdommens fylkesutvalg

Ungdommens fylkesting velger representanter til Ungdommens fylkesutvalg (UFU).

UFU jobber gjennom året med arbeidsprogrammet som UFT har vedtatt. UFU har 17 medlemmer, inkludert en leder og to nestledere. UFU er delt inn i utvalg med ansvar for saker som hører til de ulike fagområdene:

  • Utvalg for kultur
  • Utvalg for utdanning
  • Utvalg for næring
  • Utvalg for veg og transport

UFU møtes regelmessig, og har minst seks møter i løpet av et år.

Medlemmer Ungdommens fylkesutvalg

UFT/UFU på Facebook

Saksdokumenter fra møtene i Ungdommens fylkesutvalg 2018

Saksdokumenter fra Ungdommens fylkesutvalg 2019

Sist oppdatert 14.06.2019