Barn i barnehagen

Alle barn har rett til et trygt og godt barnehagemiljø

Mobbeombudet er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn som ikke opplever et trygt og godt miljø i barnehagen.

Jobber for barns rettigheter

Mobbeombudet gir informasjon, råd og veiledning til foreldre og barnehager slik at barnets rett til et trygt og godt barnehagemiljø ivaretas. I tillegg jobber Mobbeombudet med viktig forebyggende arbeid som kurs, temakvelder og foreldremøter.

"Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette."
(Utdrag fra rammeplanen)

Det er ikke alltid enkelt å få barn til å fortelle om det som er vanskelig. Kanskje kan disse spørsmålene være til hjelpe for å tenke over om barnet ditt føler seg trygg og som en del av fellesskapet:

 • Viser barnet glede over å være i barnehagen?
 • Virker det som om barnet har venner i barnehagen?
 • Forteller barnet om lek og morsomme opplevelser?
 • Er de voksne i barnehagen opptatt av hvordan barnet ditt har det i barnehagen? 

Det finnes også flere mulige kjennetegn på at barnet ditt ikke har det godt. Lista under er ikke uttømmende: 

 • Barnet vil ikke gå i barnehagen
 • Mister klær og leker, eller får ødelagte klær og leker
 • Unngår flere eller alle andre barn 
 • Blir fort sint
 • Mister selvtillit
 • Har mye vondt i magen eller hodet
 • Sliter med å sove
 • Har sår, skrammer og blåmerker

Om du er bekymret for barnet ditt, ta kontakt med barnehagen for å få hjelp. Om barnet blir utestengt, slått, ertet eller opplever andre krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. 

 • Ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer, og fortell om det du er urolig for. Det kan være lurt å gjøre dette skriftlig. 
 • Be om et møte der dere sammen lager en plan over hva barnehagen skal gjøre for at barnet skal trives. Planen bør inneholde en beskrivelse av hva som er problemet, hvordan dette kommer til uttrykkk, og hvilke tiltak som skal settes i gang for at barnet skal få det bedre. Planen bør også inneholde mål, hvem som er ansvarlige for de ulike tiltakene, og når tiltakene skal evalueres. 
 • Du kan be barnehagen om å fortelle om hvordan de arbeider med å forebygge og stoppe mobbing. Du kan også høre om barnehagen har en plan for dette arbeidet, og om du kan få se denne. 

Dersom du ikke opplever at barnehagen tar uroen din på alvor, kan du kontakte kommunen. Er det en privat barnehage tar du kontakt med eieren av barnehagen, eller kommunen dersom eieren ikke lytter til deg. Det finnes ingen formell fremgangsmåte, men her er noen forslag til hva du kan gjøre: 

 • Be om et møte for å høre hvordan de kan hjelpe deg slik at barnet ditt får det bedre. Både kommunen/barnehageeieren og ledelsen i barnehagen bør være til stede. Det er også mulig for deg å ta med deg andre i møtet om du ønsker det. 
 • Foreslå at det blir laget en skriftlig plan over det som skal gjøres (se punkt to i lista over). 
 • Avtal et oppfølgingsmøte 

Du kan også ta kontakt med de som arbeider med barnehageområdet hosStatsforvalteren i Trøndelag for å melde din bekymring. Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir lovens krav. 

Sist oppdatert 20.03.2023