Om mobbeombudet

Hans Lieng er mobbeombud for alle barnehagebarn og elever i grunnskolene i Trøndelag.

Mobbeombudet for barn og unge i Trøndelag

Her kan du kontakte meg:

Telefon: 74179391/99 39 34 65

FacebookMessenger

Dette er mobbeombudet

Jeg heter Hans Lieng, og er mobbeombud for alle barnehagebarn og elever i grunnskolene i Trøndelag. Jeg har denne jobben for at du kan få råd og veiledning om du, eller noen du kjenner, ikke trives i barnehagen eller på skolen. Du kan ta kontakt med meg for å snakke om miljøet der du er, helt uforpliktende. Det betyr at du bestemmer om du ønsker at jeg skal hjelpe med noe, for eksempel å gi deg tips til hva som kan være lurt å gjøre. Jeg har taushetsplikt, og jeg sier ikke noe videre om du ikke vil det. Du kan ringe, sende e-post eller sms, eller bruke Facebook-siden min, og du vil få svar av meg. Jeg samarbeider med elev- og lærlingeombudet i Trøndelag om skolemiljøsaker i videregående opplæring.

Ressursperson og medspiller for kommunene

Min erfaring er at alle barnehager og skoler ønsker at barn og unge skal ha det trygt og godt, men det er ikke alltid de får til å sikre barn og unge denne retten. Som mobbeombud kan jeg også være tilgjengelig og gi råd, veilede eller bidra til kompetanseheving for ansatte og eiere av barnehage og skole, både i fastlåste saker, eller som forebyggende arbeid. I tillegg kan jeg bidra på kurs og temakvelder i samarbeid med kommuner, barnehager, skoler, foreldre, og andre som handler om det psykososiale miljøet i barnehager eller skoler.

Uavhengig lavterskeltilbud

Selv om noe av arbeidet mitt er å samarbeide med kommuner, barnehager og grunnskoler med veiledning, råd eller foredrag om mobbing, utenforskap, krenkelser, trakassering, inkludering, og for eksempel lovverket, er jeg først og fremst støttespilleren til de barna, elevene eller foreldrene som kontakter meg. Jeg arbeider uavhengig av barnehagemyndighet og skoleeier (kommunene), og jeg har kontor hos Trøndelag Fylkeskommune (som er skoleeier for videregående opplæring i fylket).

Med lavterskeltilbud menes det at du kan ta kontakt om du har små eller store spørsmål. Du trenger ikke fortelle hvem du er om du ikke ønsker det. Jeg kan:

  • være en samtalepartner for barn, ungdom, foresatte, og alle som jobber med barn og unge, i små og store spørsmål som gjelder mobbing og psykososialt miljø i barnehage og skole
  • gi råd til hvordan du kan gå frem om du, barnet ditt, eller noen du kjenner, ikke har det bra i barnehagen eller skolen
  • veilede og skape dialog i fastlåste konflikter
  • bidra i forebyggende arbeid med informasjon og opplæring til barn, elever, foreldre og andre

Kontakt meg gjerne

Ta gjerne kontakt om du ønsker å snakke med mobbeombudet om det du opplever som vanskelig (du kan være anonym om du ønsker det). Kontaktinformasjonen finner du øverst på siden.

Besøksadressen min er Fylkets hus i Trondheim, men jeg kan også komme til Fylkets hus i Steinkjer ved avtale

Sist oppdatert 18.02.2021