Elever i grunnskolen

Alle elever i barneskolen, ungdomsskolen og videregående opplæring har en rett til å ha det trygt og godt. Her kan du lese om hva du kan gjøre, hva du kan forvente av skolen, hvordan du kan gå videre om det skolen gjør ikke hjelper, og tips til andre du kan få hjelp av eller snakke med.

Selv om stillingen min heter mobbeombud, betyr ikke dette at du trenger å bli mobbet for å kontakte meg. Rettigheten din er å ha det trygt og godt, og det betyr at du kan ta kontakt om du ikke føler deg som en del av klassen, om du er ensom, om du blir utsatt for kommentarer etter utestenging, og om du blir mobbet - enten av andre elever eller av voksne på skolen. Hvis du ikke har det bra på skolen (og det er din opplevelse som gjelder!), har du rett på hjelp fra de voksne. Om du ikke har det trygt og godt i videregående opplæring, kan du kontakte Trøndelags elev- og lærlingeombud; eller .

Hva kan du gjøre?

 • Fortell det til noen du stoler på, hjemme eller på skolen. Det kan være foreldre, søsken, treneren din, en voksen på skolen du er trygg på, helsesøster, eller du kan ta kontakt med en hjelpetelefon for råd (se lenke lenger ned).
 • Fortell også om det gjelder ting som skjer utenfor skolen, digitalt, på skoleveien eller på fritida. Om det påvirker hvordan du har det på skolen, har du rett til hjelp fra de voksne på skolen.
 • Ta kontakt med meg som mobbeombud, om du ikke blir tatt på alvor av skolen eller om du ønsker råd
 • Hvis det har gått mer enn én uke siden du varslet skolen, men du ikke er fornøyd med måten skolen har håndtert saken din, kan du melde saken til Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil da se om skolen har gjort nok for å hjelpe deg, og de kan bestemme hva skolen må gjøre om de ikke har gjort det som med rimelighet kan forventes av dem.

Hva skal skolen gjøre?

 • Skolen skal ta deg på alvor! Det er din opplevelse av hvordan du har det som betyr noe.
 • Alle i skolen har plikt til å hjelpe deg
 • Det du forteller skal varsles til rektor. Om det er en voksen som har krenka deg eller gjort deg utrygg, skal rektor varsle skoleieren.
 • Skolen skal undersøke saken
 • Skolen skal holde deg oppdatert undervegs om hva de gjør og hva de planlegger å gjøre. Det er vanlig å bli invitert til en eller flere møter.
 • · En aktivitetsplan kan endres flere ganger, og nye tiltak kan settes inn. Du skal få uttale deg om hvordan hvert enkelt tiltak har fungert for at du skal få det bra igjen.
 • Skolen skal også skrive at de har vurdert hva som er til det beste for deg.
 • Skolen skal snarest lage en aktivitetsplan. Du skal få være med å utforme planen. Planen skal inneholde de tiltakene du og skolen mener vil sørge for at du får det bra på skolen. Planen skal inneholde informasjon om
 1. Hvilke problem tiltakene skal løse
 2. Hva skolen har planlgat
 3. Når tiltakene skal gjennomføres
 4. Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene
 5. Når tiltakene skal evalueres

Hva om skolen ikke gjør nok?

 • Du kan gi skriftlig melding til rektor ved skolen, eller en inspektør, fagleder eller avdelingsleder på ditt trinn. Hvis du vil kan du bruke denne malen når du melder fra til skolen.
 • Du kan ta kontakt med den skolefaglige ansvarlige i din kommune, eller skolens styre om du går på friskole/privat skole om du ikke er fornøyd med hvordan skolen håndterer saken din
 • Om du ønsker råd eller vil drøfte saken din, kan du kontakte meg via e-post som 
 • Du kan også melde saken til Fylkesmannen ved å bruke dette skjemaet

Trenger du noen å prate med?

Sist oppdatert 06.12.2019