Høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning blir gitt av fagskoler og er korte, yrkesrettede og praksisnære utdanninger på nivået over videregående opplæring. Utdanningene dekker behov for kvalifisert yrkesfaglig arbeidskraft på høyere nivå.

For søkere

Om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning)

For fagskoler

Informasjon til fagskoler om høyere yrkesfaglig utdanning, bl.a. tilskuddsordninger

Fagskoler i Trøndelag

Det er 15 fagskoler i Trøndelag

Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag

Samarbeidsarena for fagskolene i Trøndelag.

Higher Vocational Education in Trøndelag

Study programmes within higher (tertiary) vocational education are practice oriented and provide competence that can be used directly in the work place.