Høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning blir gitt av fagskoler og er korte, yrkesrettede og praksisnære utdanninger på nivået over videregående opplæring. Utdanningene dekker behov for kvalifisert yrkesfaglig arbeidskraft på høyere nivå.

For søkere

Om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning)

For fagskoler

Informasjon til fagskoler om høyere yrkesfaglig utdanning, bl.a. tilskuddsordninger

Fagskoler i Trøndelag

Det er 12 fagskoler i Trøndelag

Styret for Trøndelag høyere yrkesfagskole

Styret er det øverste styringsorganet for Trøndelag høyere yrkesfagskole.