Høring på rammer for driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning

Fylkeskommunen ønsker innspill til forslag til prioriteringer og prinsipper for tildeling av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning.

Høringen gjelder tilskudd for studier som starter opp høsten 2025, og høringsfristen er 19. april 2024. 

Høringssvar vil danne grunnlag for politisk sak i mai og juni i år.

Her finner du mer informasjon og lenke til høring.