Høring tilskuddsforvaltning 2025

Trøndelag fylkeskommune inviterer til å gi høring på forslag til prioriteringer, prinsipper og kriterier for tildeling av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning med oppstart studieåret 2025-2026. Fristen for å gi høringssvar er innen utgangen av fredag 19. april 2024.

Vi ber om at høringssvar omtaler følgende forhold, se nærmere informasjon i eget høringsnotat nederst på denne nettsiden:

 1. Hvordan mener høringsinstansen at forvaltningen av driftsmidlene til høyere yrkesfaglig utdanning kan møte utfordringsbildet i Regional planstrategi for perioden 2024-27
 2. Forutsetninger for å kunne søke om driftstilskudd
 3. Prioriterte kompetansebehov
  a. Er det behov for å prioritere andre utdanningsområder enn de som er nevnt?
  b. Det kan framover være behov for å prioritere mellom utdanningsområdene. Hvilke områder bør i tilfelle begrunnes høyere enn andre?
 4. Prinsipper for tilskuddsforvaltning
 5. Kriterier ved behandling av søknader
  a. Hvordan kan tilskuddsforvaltningen bidra til å styrke rekrutteringen av utradisjonelle utdanningsvalg og inkludere studenter med en mangfoldig bakgrunn?
 6. Om søknadsbehandling og økonomi
  a. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan satsstrukturen for driftstilskudd til HYU bør innrettes?
  b. Har høringsinstansen synspunkter på hva som er en forsvarlig standard gruppestørrelse å legge til grunn for tildeling?
  c. Har høringsinstansen synspunkt på hva som vil være en hensiktsmessig tildelingspraksis som både ivaretar behovet for å dekke skiftende kompetansebehov og å sikre en rimelig økonomisk forutsigbarhet for fagskolene?

Bruk følgende framgangsmåte for å gi høring:

 1. inn på høringsportalen
 2. Identifiser deg elektronisk
 3. Les og godta personvernerklæring
 4. Velg informasjon om hvem som gir høringssvar
 5. Velge høringssvar 1: Prioriteringer, prinsipper og kriterier for tildeling av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning med oppstart  studieåret 2025-2026 i Trøndelag fylkeskommune
 6. Fyll ut skjemaet. Skriv «Ingen merknad» dersom du ikke har kommentarer til enkelte av feltene du kan gi høringssvar på.
 7. Kontroller skjemaet
 8. Send inn høringssvaret
 9. Du får tilsendt bekreftelse på e-post om at høringen er mottatt.
  Kvitteringen blir sendt på e-post fra ikke-svar@trondelagfylke.no.  
  Sjekk spamfilteret dersom du ikke mottar kvitteringen.

Høringssvaret blir automatisk arkivert i fylkeskommunens arkivsystem.

Høringsnotat med forslag til prioriteringer, prinsipper og kriterier for tildeling av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning med oppstart studieåret 2025-2026 i Trøndelag fylkeskommune er tilgjengelig for nedlasting nedenfor.

For spørsmål, ta kontakt med:

Ståle Ertzgaard
Seniorrådgiver
74 17 43 79 924 09 865
Line Hellem
Seniorrådgiver
74 17 51 20 480 07 295
Sist oppdatert 19.03.2024