For søkere

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskoleutdanning, er korte, yrkesrettede utdanninger på nivået over videregående opplæring. Studiene bygger enten på yrkesfaglige utdanningsprogram med fag- eller svennebrev, eller på lang relevant praksis uten fagbrev. Enkelte studier kan bygge på studieforberedende utdanningsprogram.

  • Studier på fagskoler gir studiepoeng, er fullverdige alternativ til høyskole- og universitet, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. 
  • Ved fullføring av 2-årige studier på fagskole (120 studiepoeng), får du generell studiekompetanse og kan søke om opptak ved universitet og høgskole.
  • Enkelte høyere yrkesfaglige utdanninger gir deg grunnlag for å søke om mesterbrev. 
  • Høyere yrkesfaglig utdanning skiller seg fra annen høyere utdanning på en del områder. Du kan bl.a. søke opptak på grunnlag av fullført fagbrev, og det er ikke krav om at undervisningen på fagskolene skal være forskningsbasert. Det er imidlertid et krav at utdanningene skal ha yrkesrelevans og være praksisnære. Utdanning på fagskoler er altså direkte koblet til arbeidslivet sine behov. 
  • En del utdanninger er nettbaserte og/eller deltidstilbud slik at du kan utdanne deg mens du er i jobb. Andre er fulltidsstudier med fysisk oppmøte. 

På linje med annen høyere utdanning kan du velge studier ved en hvilken som helst fagskole i hele landet. Du kan søke opptak til alle offentlige fagskoler og noen private fagskoler via www.samordnaopptak.no. Søknadsfrist for det nasjonale opptaket er 15. april 

Noen skoler og utdanninger er ikke med i det det nasjonale samordnede opptaket. Dmå søke på andre måter, sfagskolenes nettsider eller ta kontakt direkte med den enkelte skole for mer informasjon. 

Ta også kontakt med den enkelte fagskole for nærmere informasjon om utdanningene deres og hvis du lurer på noe om opptak til dem. 

utdanning.no finner du nyttig informasjon om studier ved fagskole.

Noen studier er gratis og noen har studieavgifter. Dette vil fremgå av nettsiden til den enkelte fagskole. Inntak på fagskole gir rett til studielån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. 

Ståle Ertzgaard
Seniorrådgiver
74 17 43 79 924 09 865
Sist oppdatert 18.01.2022