Fagskoler i Trøndelag

I dag er det 15 fagskoler med høyere yrkesfaglige utdanningstilbud i Trøndelag.

Du finner nærmere informasjon om hver enkelt fagskole på nettportalen hoyt.no (Høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag)

Trøndelag fylkeskommunes fagskole

Trøndelag fylkeskommune er skoleeier for Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF). Skolen tilbyr utdanninger innen tekniske fag, maritime fag, helsefag, oppvekstfag, landbruksfag, næringsmiddelfag og havbruksfag. Den samarbeider også med Nordland fagskole om tilbud innen reiseliv og med Norges grønne fagskole - Vea om et studium i hageplanlegging. Du finner nærmere informasjon om utdanningstilbudene på fagskolens nettsider. 

Styret er det øverste styringsorganet for THYF. Det har 10 medlemmer. Tre av disse blir valgt av Fylkestinget, LO, NHO, KS, de tilsatte og studentene har en representant hver, og to representanter blir pekt ut av Fylkesdirektøren. Styret er blant annet ansvarlig for skolens utdanningstilbud og at studentene har gode studievilkår.

THYF har sju avdelinger:

  • Chr. Thams på Løkken Verk
  • Gauldal på Støren
  • Levanger
  • Steinkjer
  • Stjørdal
  • Trondheim
  • Ytre Namdal på Rørvik 

 Andre "ikke-fylkeskommunale" fagskoler i Trøndelag:

Ståle Ertzgaard
Seniorrådgiver
74 17 43 79 924 09 865
Line Hellem
Seniorrådgiver
74 17 51 20 480 07 295
Sist oppdatert 03.08.2023