Fagskoler i Trøndelag

I dag er det 11 fagskoler med høyere yrkesfaglige utdanningstilbud i Trøndelag. Åtte av disse er private og to har offentlige eiere utenfor Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune har også en egen fagskole, Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Du finner nærmere informasjon om hver enkelt fagskole på nettportalen hoyt.no (Høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag)

Trøndelag fylkeskommunes fagskole

Trøndelag fylkeskommune er skoleeier for Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF). Skolen tilbyr utdanninger innen tekniske fag, maritime fag, helsefag, oppvekstfag, landbruksfag og havbruksfag. Den samarbeider også med Nordland fagskole om tilbud innen reiseliv. Du finner nærmere informasjon om utdanningstilbudene på fagskolens nettsider.

TRFK har sju avdelinger:

  • Chr. Thams på Løkken Verk
  • Gauldal på Støren
  • Levanger
  • Steinkjer
  • Stjørdal
  • Trondheim
  • Ytre Namdal på Rørvik 

 Andre "ikke-fylkeskommunale" fagskoler i Trøndelag:

Ståle Ertzgaard
Seniorrådgiver
74 17 43 79 924 09 865
Sist oppdatert 06.09.2021