Fagskoler med statlig driftstilskudd

Åtte fagskoler med utdanningstilbud i Trøndelag mottok statlig driftstilskudd i 2022.

Det totale budsjettet for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag fylkeskommune var i 2022 på 137 301 000 kroner (avrundet til nærmeste 1 000). Mesteparten av dette var statlige midler, men 13 millioner kroner var fylkeskommunale frie midler forbeholdt fylkeskommunens egen fagskole.

5 % av den statlige rammen var forbeholdt ettertildelinger som følge av medhold i eventuelle klagesaker, og til videreføring av forsøksordning med tilskudd til fagskoler for utviklingstiltak og til utdanningsbehov som måtte dukke opp i løpet av 2022.

Satsen for stedbaserte utdanninger var på 95 000 kroner per år per heltidsekvivalent studieplass, og tilsvarende sats for nettbaserte utdanninger var på 66 000 kroner.

Fagskolene fikk vårsemesteret 2022 tildeling for totalt 1617 studieplasser (hoder), mens de høstsemesteret 2022 fikk tildeling for 1842 plasser. Trøndelag fylkeskommunes totale tildeling til høyere yrkesfaglig utdanning i 2022 utgjorde 124 893 000 kroner. Summen inkluderte tilskudd til utviklingstiltak og oppdukkende kompetansebehov på 1 050 000 kroner.

Oversikt over fagskoler og utdanningstilbud som ble tildelt statlig driftstilskudd i 2022

Sak i Hovedutvalg for utdanning om rapportering av tilskuddsforvaltning for høyere yrkesfaglig utdanning 2022

Oversikt over fagskoler og utdanningstilbud som ble tildelt statlig driftstilskudd i 2021

Sak i Hovedutvalg for utdanning om rapportering av tilskuddsforvaltning for høyere yrkesfaglig utdanning 2021

For spørsmål, ta kontakt med:

Ståle Ertzgaard
Seniorrådgiver
74 17 43 79 924 09 865
Line Hellem
Seniorrådgiver
74 17 51 20 480 07 295
Sist oppdatert 09.06.2023