Politiske møter og saksdokumenter

Her får du oversikt over politiske møter og tilhørende saksdokumenter.

Møteplan politiske møter

Oversikten viser fastsatte møter for 2022. Det kan imidlertid komme flere møter i fylkesutvalget og i noen av hovedutvalgene. Det kan også forekomme endringer i møteplanen for de andre utvalgene. Noen av hovedutvalgenes møter vil foregå samlet, mens andre vil foregå på ulike steder i fylket. Fylkesutvalget avholder  vanligvis sine møter i Trondheim og på Steinkjer, men i forbindelse med befaringer/besøk kan møtene legges til andre steder i fylket.

Møteplan Trøndelag fylkeskommune 2022

Møteplan Trøndelag fylkeskommune 2023

Saksdokumenter

Politiske møter og saksdokumenter i Trøndelag fylkeskommune

Møtedokumenter til saker i fylkeskommunens kontrollutvalg

Saker før 2018 (historiske baser)

N.B. Når du kommer inn på en historisk base, klikk først på "Vis alle utvalg" under "Aktive utvalg". Velg så år og klikk "Bruk filter".

 

Saker i fylkeskommunens kontrollutvalg

Oversikt møter og saksdokumenter kontrollutvalg

Sist oppdatert 22.06.2022