User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Politiske møter og saksdokumenter

På nettsiden "Politiske møter" får du oversikt over alle politiske møter og tilhørende saksdokumenter. Leter du etter saker til fylkesting, fylkesutvalg eller et av hovedutvalgene, finner du det her.

Møteplan politiske møter

Oversikten viser fastsatte møter for 2017 og 2018. Det kan imidlertid komme flere møter i fylkesutvalget og i noen av hovedutvalgene. Noen av hovedutvalgenes møter vil foregå samlet, mens andre vil foregå på ulike steder i fylket.

Møteplan Trøndelag fylkeskommune 2019 (pdf).

Saksdokumenter

Politiske møter og saksdokumenter i Trøndelag fylkeskommune

Saker i fylkeskommunens kontrollutvalg

Oversikt møter og saksdokumenter kontrollutvalg

Sist oppdatert 22.01.2019