User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Skoleskyss

Skoleskyss

Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og slutt-tidspunkter. Fylkeskommunen avgjør rettigheten til skoleskyss, mens AtB er ansvarlig for utføringen og organiseringen av skoleskyss.

Skjema

Noen få elevgrupper kan søke om skoleskyss på manuelle skjema.

Mål avstand

Mål avstand mellom hjem og skole og se om du kan ha rett på skoleskyss.

Digital søknadsportal

Har du behov for skoleskyss for skoleåret 2019/2020? Søk her.

Kontakt

Her kan du finne kontaktinformasjon vedrørende skoleskyss.

Skoleskyss - Grunnskole

Informasjon om rettigheter og klageadgang, samt tilgang til skjema

Skoleskyss - Videregående

Informasjon om rettighter og klageadgang, samt tilgang til skjema