AtB

AtB organiserer skoleskyssen i Trøndelag

Fylkeskommunen og kommunene vedtar hvem som har rett til skoleskyss og AtB planlegger og organiserer skoleskyssen for Trøndelag fylkeskommune. Les mer om AtB her.

Kontakt: skole@atb.no
Tlf - kundeservice: 478 02 820

Sist oppdatert 14.08.2019