Lover, forskrifter og retningslinjer

Det er opplæringslovens bestemmelser, forskrifter og rundskriv som regulerer retten til skoleskyss. Her finner du linker til informasjon.
Sist oppdatert 23.06.2022