User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Skoleskyss - Grunnskole

Rettigheter og søknadsskjema

Du har rett på fri skoleskyss når du:

  • har over 2 km til skolen og går i 1. klasse
  • har over 4 km og går i 2.-10. klasse
  • har delt bosted og innfrir avstandskravet
  • har varig eller midlertidig funksjonshemming
  • har særlig farlig eller vanskelig veg til skolen. (Din bostedskommune avgjør det hvis det er under avstandskravet)

Søknadsskjema

 

For mer informasjon om rettigheter til skoleskyss, se her.

Sist oppdatert 12.04.2019