Mål avstand

Mål avstand mellom hjem og skole her.
Mål avstand

Ifølge Udir-2-2019:

«Skolevegen skal reknast frå dør til dør etter farande veg». Veien skal måles fra inngangsdøren der eleven bor til inngangsdøren på skolen etter korteste farbare vei. Dersom det er flere inngangsdører eleven kan bruke på skolen, skal det måles til døren lengst unna, uavhengig av om eleven faktisk bruker denne døren. Hva som er en farbar vei blir ikke begrenset av om veien er offentlig eller privat. Skiftende forhold ved ulike årstider kan også ha betydning for hva som regnes som elevens skolevei, f.eks. om det er mulig å komme seg frem på en sti.

 "Alle beregninger tillegges automatisk 25 meter for å dekke opp for manglende avstand fra nærmeste veg til bostedets inngangsdør. Oppmåling via andre kartverk eller private målinger godtas ikke", jf Retningslinjer for skoleskyss.

Sist oppdatert 21.10.2020