Skjema

Her finner du ulike skjema for skoleskyss

For elever i grunnskole

Skjemaene leveres/sendes skolen.

For elever i videregående skole

Medisinske søknader med legeattest leveres på skolen, mens andre søknadsskjema og botidsfordeling sendes pr post eller pr e-post til postmottak@trondelagfylke.no 

Postadresse:
Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Sist oppdatert 03.04.2024