User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Skjema

Her finner du søknadsskjema, samt egenerklæring for elever som har delt bosted.

For elever i grunnskolen

Søknadsskjema for skoleskyss i grunnskole (leveres skolen) (Søknadsgrunner: avstandsskyss, delt bosted, funksjonshemming)

Egenerklæringsskjema ved delt bosted

Søknadene kan sendes digitalt til postmottak@trondelagfylke.no

For elever i videregående skole

ALLE elever i videregående skole skal søke skoleskyss via "Digital Skyssportal". Det er allikevel noen elevgrupper som må søke manuelt. Disse er:

  • Fosterforeldre som søker om skyss for sitt/sine fosterbarn
  • Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner
  • Elever med to bosteder

  • Elever som har skyssrett fra hybel

  • Elever med varig funksjonshemming

  • Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag og som går på skole i andre fylker.
  • Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig.

PS! ALLE andre MÅ søke digitalt.

Manuelle søknader blir behandlet i henhold til  forvaltningslovens §11a.

Manuelt søknadsskjema for skoleskyss i videregående skole (sendes fylkeskommunen)

Egenerklæringsskjema ved delt bosted

Søknadene kan sendes digitalt til postmottak@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 06.03.2018