Skjema

Her finner du ulike skjema for skoleskyss

For elever i grunnskole

Skjemaene leveres/sendes skolen.

For elever i videregående skole

Legeattest leveres på skolen, mens søknadsskjema og botidsfordeling sendes pr post eller pr e-post til postmottak@trondelagfylke.no 

Postadresse:
Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Sist oppdatert 16.04.2021