Skoleskyss - Digital søknadsportal

Søk skoleskyss

Vår digitale søknadsportal er under oppgradering og det vil IKKE være mulig å søke digitalt en periode. Søk derfor på papirsøknad. Skjema finner du under fanen "SKJEMA". Vi beklager!

VIKTIG VIKTIG! Les gjennom all informasjon nedenfor nøye FØR du søker.


SØKNADSPORTAL  (ute av drift)

BRUKERVEILEDNING finner du her. 

Hva gjør du

 1. Undersøk om du har rett til skoleskyss ved å måle avstand her
 2. Dersom du mener at avstanden ikke er korrekt, send en henvendelse til oss på skoleskyss@trondelagfylke.no. Vent med å søke til du har fått svar på din henvendelse.
 3. Dersom du har langt nok fra heimen til skolen i henhold til regelverket, søk om skyss ovenfor.

Søknad om skoleskyss

ALLE elever i videregående skole (med noen få unntak) samt grunnskolene i Ørland kommune SKAL søke skoleskyss via "Digital Søknadsportal". For elever i andre grunnskoler i fylket, ta kontakt med din skole.

SØK i portalen dersom:

 • du har èn bostedsadresse og du har over 6 km fra heimen til skolen (4 km for grunnskole)
 • du har to bosteder og det er over 6 km fra heimen til skolen. VIKTIG: FORESATTE MÅ LOGGE INN OG SØKE FOR DEG. Ikke søk på vegne av deg selv!!!!!!
 • du bor på hybel og avstanden mellom hybel og skole er over 6 km

SØK manuelt på skjema dersom:

 • Skyss til to bosteder når eleven er over 18 år
 • Fosterforeldre som søker om skyss for sitt/sine fosterbarn (gjelder kun elever med folkeregistrert adresse hos biologisk foresatte)
 • Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner
 • Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag og som går på skole i andre fylker.
 • Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig.

  Søknadsskjema finner du her.

TA KONTAKT MED SKOLEN dersom du har behov for tilrettelagt skyss pga varig medisinske årsaker.

Praktisk informasjon om søknaden

Elever i videregående skoler som søker om skyss til et bosted må logge inn med sitt fødselsnummer. Dersom det er behov for skyss til to bosteder og eleven er under 18 år må mor eller far søke om skyss ved å logge inn med sitt fødselsnummer.

Problemer med å søke digitalt?

Opplever du tekniske problemer med søknaden eller at informasjon om deg ikke vises i søknadsskjemaet kan du prøve nedenfor nevnte liste over problemløsning:

 • Unngå nettbrett/telefon da PC er best egnet for skjema (helst Windows)
 • Prøv hjemme ved problemer på jobb/skole – og omvendt.
 • Om MinID ikke funker, prøv BankID

Hvis du fortsatt har problemer med å søke digitalt om skyss, ta kontakt med skolen. De vil hjelpe deg med å søke.

Sist oppdatert 21.01.2021