User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Skoleskyss - Digital søknadsportal

Søk skoleskyss

Her kan det søkes om skoleskyss for alle videregående elever, med noen få unntak. I tillegg kan grunnskolene i Bjugn og Ørland søke her.

 
SØKNADSPORTAL


BRUKERVEILEDNING finner du her. Les også informasjon nedenfor før du søker!

Hva gjør du

 1. Undersøk om du har rett til skoleskyss ved å måle avstand her
 2. Dersom du mener at avstanden ikke er korrekt, send en henvendelse til oss på skoleskyss@trondelagfylke.no. Vent med å søke til du har fått svar på din henvendelse.
 3. Dersom du har langt nok fra heimen til skolen i henhold til regelverket, søk om skyss ovenfor.

Søknad om skoleskyss

ALLE elever i videregående skole samt grunnskolene i Bjugn og Ørland SKAL søke skoleskyss via "Digital Søknadsportal". For elever i andre grunnskoler i fylket, ta kontakt med din skole.

IKKE søk i søknadsportalen hvis:

 • Funksjonshemmede (søknad leveres/sendes skolen)
 • Fosterforeldre som søker om skyss for sitt/sine fosterbarn (gjelder kun elever med folkeregistrert adresse hos biologisk foresatte
 • Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner
 • Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag og som går på skole i andre fylker.
 • Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig.

Dere må søke manuelt på skjema.  ALLE andre MÅ søke digitalt

 

Praktisk informasjon om søknaden

Elever i videregående skoler som søker om skyss til et bosted må logge inn med sitt fødselsnummer. Dersom det er behov for skyss til to bosteder og eleven er under 18 år må mor eller far søke om skyss ved å logge inn med sitt fødselsnummer.

Problemer med å søke digitalt?

Opplever du tekniske problemer med søknaden eller at informasjon om deg ikke vises i søknadsskjemaet kan du prøve nedenfor nevnte liste over problemløsning:

 • Unngå nettbrett/telefon da PC er best egnet for skjema (helst Windows)
 • Prøv hjemme ved problemer på jobb/skole – og omvendt.
 • Om MinID ikke funker, prøv BankID

Hvis du fortsatt har problemer med å søke digitalt om skyss, ta kontakt med skolen. De vil hjelpe deg med å søke.

Sist oppdatert 14.06.2019