User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Digital søknadsportal

Digital søknad om skoleskyss

Alle videregående elever samt grunnskolene i Bjugn og Ørland (pilotkommuner) skal søke om skoleskyss via vår digitale skyssportal. Se link nedenfor.

Søknadsportalen er åpen for søknader f.o.m. 18. mai.

SØKNADSPORTAL

Brukerveiledning finner du her.

Søknad om skoleskyss

ALLE elever i videregående skole SKAL søke skoleskyss via "Digital Skyssportal". Det er kun følgende elevgrupper som må søke manuelt. Disse er:

  • Fosterforeldre som søker om skyss for sitt/sine fosterbarn
  • Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner
  • Skyss til to bosteder når eleven er over 18 år
  • Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag og som går på skole i andre fylker.
  • Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig.

    NB! ALLE andre MÅ søke digitalt   

Praktisk informasjon om søknaden

Elever i videregående skoler som søker om skyss til et bosted må logge inn med sitt fødselsnummer. Dersom det er behov for skyss til to bosteder og eleven er under 18 år må mor eller far søke om skyss ved å logge inn med sitt fødselsnummer.

Problemer med å søke digitalt?

Opplever du tekniske problemer med søknaden eller at informasjon om deg ikke vises i søknadsskjemaet kan du prøve nedenfor nevnte liste over problemløsning:

  • Unngå nettbrett/telefon da PC er best egnet for skjema (helst Windows)
  • Prøv hjemme ved problemer på jobb/skole – og omvendt.
  • Om MinID ikke funker, prøv BankID

Hvis du fortsatt har problemer med å søke digitalt om skyss, ta kontakt med skolen. De vil hjelpe deg med å søke.

Sist oppdatert 29.01.2018