User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Fakta om Trøndelag

Trøndelag er Norges nest største fylke i areal, med sine drøye 41.000 kvadratkilometer. Samtidig er fylket landets femte mest folkerike fylke.

Den nye regionen har to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjon er lagt til Steinkjer. Ordførerfunksjonen er lagt til Trondheim.

Fylkestingene i begge trøndelagsfylkene skisserte følgende hovedmål for sammenslåingen:

  • En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft
  • Etablere et nytt fylke og ny folkevalgt region, hvor fylkesnivåets ressurser og innsats kan organiseres på en mer helhetlig måte for å fremme Trøndelags samfunns- og nærings-messige utvikling
  • Gi bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i Trøndelag, til å fremme Trøndelag som en attraktiv region, og gjøre regionen bedre i stand til å ta på seg nye oppgaver
  • Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre regionen en rettmessig andel av statlige ressurser, etableringer, prosjekter og så videre
  • Sikre og videreutvikle kvalitet i regionens tjenester til innbyggerne

Fakta om Trøndelag

Trøndelag fylke dekker et areal på 41 252 km2, og har en befolkning på 449 769 (SSB 2017). Administrasjonssenteret er Steinkjer, og den største byen er Trondheim (190 464 (SSB 2017)). 

Les mer om Trøndelag fylke på Wikipedia.  

Trøndelag i tall:

I statistikkheftet Trøndelag i tall finner du tabeller, figurer og kart som beskriver Trøndelag. Alt fra befolkningstetthet, næringsliv, helse, kultur og veier er beskrevet. Heftet er laget av de to fylkeskommunene i fellesskap før sammenslåingen.

Trøndelag i tall. 

Sist oppdatert 23.08.2017