Fakta om Trøndelag

Trøndelag er Norges tredje største fylke i areal, med sine drøye 41.000 kvadratkilometer. Samtidig er fylket landets femte mest folkerike fylke.

Den nye regionen har to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjon er lagt til Steinkjer. Ordførerfunksjonen er lagt til Trondheim.

Fylkestingene i begge trøndelagsfylkene skisserte følgende hovedmål for sammenslåingen:

  • En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft
  • Etablere et nytt fylke og ny folkevalgt region, hvor fylkesnivåets ressurser og innsats kan organiseres på en mer helhetlig måte for å fremme Trøndelags samfunns- og nærings-messige utvikling
  • Gi bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i Trøndelag, til å fremme Trøndelag som en attraktiv region, og gjøre regionen bedre i stand til å ta på seg nye oppgaver
  • Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre regionen en rettmessig andel av statlige ressurser, etableringer, prosjekter og så videre
  • Sikre og videreutvikle kvalitet i regionens tjenester til innbyggerne

Fakta om Trøndelag

Trøndelag fylke dekker et areal på 42 201 km2, og har en befolkning på 478 420 (SSB 2023). Administrasjonssenteret er Steinkjer, og den største byen er Trondheim med 196 948 innbyggere (SSB 2023). 

Les mer om Trøndelag fylke på Wikipedia.  

Trøndelag i tall:

På nettsiden trondelagitall.no finner du tabeller, figurer og kart som beskriver Trøndelag. Alt fra befolkning, utdanning, næringsliv, folkehelse, kultur, kommunal styring og samferdsel er beskrevet. Trøndelag i tall utvikles av Trøndelag fylkeskommunene i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag.

Trøndelag i tall. 

Sist oppdatert 23.02.2024