User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Ledige stillinger

Stillingstittel Hvor Søknadsfrist
Kokk og kantinemedarbeider Heimdal videregående skole (322901)
Restaurant- og matfag, midlertidig for skoleåret 2018/19 Strinda videregående skole, RM (328102)
Elektrofag, fast 100 % stilling Strinda videregående skole, Elektro (328106)
Undervisningsstilling Bygg- og anleggsteknikk Verdal videregående skole 19.06.2018
Seksjonsleder fag- og yrkesopplæring 19.06.2018
Undervisningsstilling Helse- og oppvekstfag - Ole Vig vgs Ole Vig videregående skole (326201) 20.06.2018
Undervisningsstilling Elektrofag - Ole Vig vgs Ole Vig videregående skole (326201) 20.06.2018
Elevassistenter på Teknikk og industriell produksjon/Bygg- og anleggsteknikk/Elektrofag Ole Vig videregående skole (326201) 20.06.2018
Elevassistenter på alternativ opplæring - Ole Vig vgs Ole Vig videregående skole (326201) 20.06.2018
Undervisningsstilling Helse- og oppvekstfag, inntil 80% vikariat skoleåret 2018/2019 Melhus videregående skole (325001) 21.06.2018
Undervisningstilling IKT - Drift og vedlikehold Olav Duun videregående skole 21.06.2018
Undervisningstilling Frisør Olav Duun videregående skole 21.06.2018
Kantinemedarbeider Oppdal videregående skole (326501) 22.06.2018
Tannpleier Brundalen Fylkestannlegen (228001) 24.06.2018
Tanhelsesekretær Heimdal tannklinikk Fylkestannlegen (228001) 24.06.2018
Allmenlærer med tegnspråkkompetanse Fosen videregående skole 24.06.2018
Undervisningsstilling i Kroppsøving Olav Duun videregående skole 24.06.2018
Fagarbeiderstilling på Elektrofag Olav Duun videregående skole 24.06.2018
Undervisningsstillinger på Teknikk og industriell produksjon (TIP) Olav Duun videregående skole 24.06.2018
Rådgiver/Karriereveileder Olav Duun videregående skole 24.06.2018
Mobbeombud Direktør for kultur og folkehelse (611001) 24.06.2018
Maler Bygg- og eiendom (223001) 25.06.2018
Undervisningsstilling norsk Meråker videregående skole (325301) 25.06.2018
100 % fast stilling HR og lønnskonsulent Tiller videregående skole (328601) 26.06.2018
Vikariat i realfag med hovedvekt på naturfag og biologi Levanger videregående skole (324101) 27.06.2018
Undervisningsstilling i praktiske musikkfag med hovedvekt på sang Inderøy videregående skole (323501) 29.06.2018
Sang - Vikariat for skoleåret 2018-2019, pop, jazz, folkemusikk Inderøy videregående skole (323501) 29.06.2018
Assistent/fagarbeider Inderøy videregående skole (323501) 29.06.2018
Ledige stillinger som elevassistenter Trondheim Katedralskole (328808) 23.07.2018
Ledende vaktmester/driftstekniker Trondheim Katedralskole (328801) 01.08.2018
Ytre Namdal, Orkanger, Strinda og Vanvikan Avdeling for utdanning (311001) 05.08.2018