Ledige stillinger

Stillingstittel Hvor Søknadsfrist
Lærer i engelsk Olav Duun videregående skole (325901), Trøndelag fylkeskommune Snarest
Inntil 75 % vikariat i kroppsøving, geografi og som kontaktlærer skoleåret 2024-2025 Thora Storm videregående skole (328301), Trøndelag fylkeskommune 26.07.2024
Tannhelsesekretær ved Spongdal  tannklinikk Trondheim sør tannhelsedistrikt (228601), Trøndelag fylkeskommune 28.07.2024
Avdelingsleder  Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune 28.07.2024
44% vikariat som faglærer innen helse- og oppvekstfag Fosen videregående skole, Avdeling for yrkesforberedende promgramfagområder (321702), Trøndelag fylkeskommune 30.07.2024
100% fast stilling innen salg, service og reiseliv Orkdal videregående skole (326801), Trøndelag fylkeskommune 31.07.2024
Prosjektleder for skog- og vegpådriving i Namdal skognettverk Grong videregående skole (322301), Trøndelag fylkeskommune 01.08.2024
Trafikklærer Grong videregående skole, Drift (322303), Trøndelag fylkeskommune 01.08.2024
Tannhelsesekretær ved Steinkjer tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 01.08.2024
Tannlege TOO TkMidt (228901), Trøndelag fylkeskommune 04.08.2024
Konsulent Ny skoleenhet for institusjonsskolene (329601), Trøndelag fylkeskommune 05.08.2024
Rådgiver/ seniorrådgiver vannforvaltning Seksjon regional (412001), Trøndelag fylkeskommune 06.08.2024
Språkassistent som behersker språkene kurdisk, persisk og/eller tyrkisk. Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (329901), Trøndelag fylkeskommune 11.08.2024
Rådgiver/ seniorrådgiver viltforvaltning Avdeling regional utvikling og tannhelse (411001), Trøndelag fylkeskommune 11.08.2024
Tannlege ved Brundalen tannklinikk Trondheim øst tannhelsedistrikt (228501), Trøndelag fylkeskommune 15.08.2024
Tannhelsesekretær ved Brundalen tannklinikk Trondheim øst tannhelsedistrikt (228501), Trøndelag fylkeskommune 15.08.2024
Tannlege ved Tiller og Klæbu tannklinikk Trondheim sør tannhelsedistrikt (228601), Trøndelag fylkeskommune 15.08.2024
Tannlege ved Orkland og Skaun  tannklinikk Sørvest tannhelsedistrikt (228701), Trøndelag fylkeskommune 15.08.2024
Tannlege Rissa tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 15.08.2024
Tannlege ved Verdal tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 15.08.2024
Tannlege ved Inderøy tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 15.08.2024
Tannlege ved Åfjord tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 15.08.2024
Tannlege ved Ørland tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 15.08.2024
Tannpleier ved Verdal tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 15.08.2024
Tannhelsesekretær ved Åfjord tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 15.08.2024
Tannlege ved Støren tannklinikk Sørøst tannhelsedistrikt (228801), Trøndelag fylkeskommune 15.08.2024
Spennende lederstilling i Midtre Gauldal - Rektor ved Gauldal videregående skole Avdeling kompetanse (311001), Trøndelag fylkeskommune 18.08.2024
Byggeleder for Miljøpakkeprosjekter Seksjon miljøpakken TRFK (717001), Trøndelag fylkeskommune 18.08.2024
Seksjonsleder økonomi Avdeling organisasjon og økonomi (231001), Trøndelag fylkeskommune 20.08.2024