Ledige stillinger

Stillingstittel Hvor Søknadsfrist
Lærer Johan Bojer videregående skole skolested Leksvik, Studiespes. (323802), Trøndelag fylkeskommune
Feltarkeologer Kulturminner, administrasjon (414001), Trøndelag fylkeskommune
Miljørådgiver offentlig anskaffelser Jus og anskaffelser (235001), Trøndelag fylkeskommune
Grunnskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk Malvik videregående skole, Tilrettelagt Opplæring (324404), Trøndelag fylkeskommune
Tannlege ved Namsos tannklinikk Namdal Tannhelsedistrikt (228101), Trøndelag fylkeskommune 11.12.2022
Undervisningsstilling i engelsk og samfunnsfag Mære landbruksskole, pedagogisk avd. (325602), Trøndelag fylkeskommune 12.12.2022
Fagarbeider ev. fagskoleutdannet innen Havbruk - 100% vikariat Ytre Namdal videregående skole (329401), Trøndelag fylkeskommune 13.12.2022
Lærer på landslinja for yrkessjåfører Ole Vig videregående skole (326201), Trøndelag fylkeskommune 18.12.2022
Tannhelsesekretær ved Risvollan tannklinikk Trondheim øst tannhelsedistrikt (228501), Trøndelag fylkeskommune 20.12.2022
Seniorrådgiver/rådgiver GIS og plan Regional, administrasjon (412001), Trøndelag fylkeskommune 22.12.2022
Tannlege ved Malvik tannklinikk Sørøst tannhelsedistrikt (228801), Trøndelag fylkeskommune 25.12.2022
Tannlege ved Støren tannklinikk Sørøst tannhelsedistrikt (228801), Trøndelag fylkeskommune 25.12.2022
Tannhelsesekretær ved Melhus tannklinikk Sørøst tannhelsedistrikt (228801), Trøndelag fylkeskommune 28.12.2022
Driftsleder gårdsbruk – fast 100% stilling Skjetlein videregående skole, rektor, ledergruppe, filologer (327701), Trøndelag fylkeskommune 31.12.2022
Kommunikasjonsrådgiver Miljøpakken Avdeling for samferdsel (511001), Trøndelag fylkeskommune 31.12.2022
Tannlege Rissa tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 01.01.2023
Ingeniør til undervisning "Anlegg" 01.01.2023
Ingeniør til undervisning i maskinteknisk drift (drift og vedlikehold) 01.01.2023
Areal/- vegplanlegger Avdeling for plan næring og kulturminner (411001), Trøndelag fylkeskommune 15.01.2023
Sommervikarer på Vegavdelingen Seksjon Drift og vedlikehold, Vegfag og Vegforvaltning  Trøndelag fylkeskommune 01.02.2023