Ledige stillinger

Stillingstittel Hvor Søknadsfrist
Miljøveileder  Ytre Namdal videregående skole (329401), Trøndelag fylkeskommune Snarest
Avdelingsleder Strinda videregående skole (328101), Trøndelag fylkeskommune
Driftsleder Kyrksæterøra videregående skole (323201), Trøndelag fylkeskommune 25.04.2021
Rådgiver Strinda videregående skole, Elevtjenesten 26.04.2021
Teknologi- og industrifag - Vikariat som Faglærer i 100% stilling med mulighet for fast ansettelse Byåsen videregående skole, avdeling for Teknologi- og industrifag (TIF) 27.04.2021
Tannpleier Åfjord tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 28.04.2021
Brukerkoordinator Seksjon eiendom (223001), Trøndelag fylkeskommune 28.04.2021
Avdelingsleder Verdal videregående skole 28.04.2021
Undervisningsstillinger Strinda videregående skole, Trøndelag fylkeskommune 29.04.2021
Undervisningsstilling - Helse- og oppvekstfag Steinkjer videregående skole (327901), Trøndelag fylkeskommune 29.04.2021
Inntil 200 % fast stilling i norsk, samfunnsfag, historie, kroppsøving og religion Tiller videregående skole (328601), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Vikariat 01.08.21-31.07.22, undervisningsstillinger i norsk, samfunnsfag og historie i inntil 200 % Tiller videregående skole (328601), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Inntil 80 % vikariat i sosialkunnskap, sosiologi og engelsk Tiller videregående skole (328601), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Inntil 200 % vikariat i matematikk, naturfag og kroppsøving Tiller videregående skole (328601), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Lektor i norsk/engelsk Ytre Namdal videregående skole (329401), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Renholdsoperatør Meldal videregående skole (324701) 30.04.2021
Fagarbeider /driftstekniker Thora Storm videregående skole 30.04.2021
Undervisningsstilling skogbruk Mære landbruksskole, pedagogisk avd. (325602), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Realfagslærer Mære landbruksskole, pedagogisk avd. (325602), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Vikariat i kroppsøving og samfunnsfag Mære landbruksskole, pedagogisk avd. (325602), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Undervisningsstilling i norsk, engelsk og kroppsøving Mære landbruksskole, pedagogisk avd. (325602), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Vikar i matematikk og naturfag Mære landbruksskole, pedagogisk avd. (325602), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Undervisningsstilling naturbruk Mære landbruksskole, pedagogisk avd. (325602), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Spesialkonsulent/Rådgiver Innkjøp Jus og anskaffelser (235001), Trøndelag fylkeskommune 30.04.2021
Konsulent 50/60% stilling Thora Storm videregående skole 30.04.2021
Undervisningsstilling Elektro og datateknologi Olav Duun videregående skole, Trøndelag fylkeskommune 02.05.2021
Undervisningsstilling Betong og mur Olav Duun videregående skole, Personal og planlegging (325905), Trøndelag fylkeskommune 02.05.2021
Engasjement som faglærer innen Salg, service og reiseliv Charlottenlund videregående skole, Ass.rektor/IKT (321412), Trøndelag fylkeskommune 02.05.2021
Utvikler AtB 02.05.2021
Løsningsarkitekt AtB 02.05.2021
Tannlege Levanger tannklinikk Værnes tannhelsedistrikt (228301), Trøndelag fylkeskommune 02.05.2021
Tannpleier Levanger tannklinikk Værnes tannhelsedistrikt (228301), Trøndelag fylkeskommune 02.05.2021
Sørsamisk språkkonsulent Røros videregående skole, Aajege (327306), Trøndelag fylkeskommune 02.05.2021
Konsulent Røros videregående skole, Aajege (327306), Trøndelag fylkeskommune 02.05.2021
Konsulent ved Aajege Røros videregående skole, Aajege (327306), Trøndelag fylkeskommune 02.05.2021
Fagarbeider i barne- og ungdomsarbeiderfaget Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune 03.05.2021
Rådgiver for Oppfølgingstjenesten (OT) og karriere/yrkesveileder for yrkesfagene 100% fast stilling Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune 03.05.2021
Undervisningsstillinger for BUP-skolen Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune 03.05.2021
Avdelingsleder, Studiespesialiserende utdanningsprogram Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune 03.05.2021
Undervisningsstillinger - Restaurant og matfag Strinda videregående skole,  Trøndelag fylkeskommune 03.05.2021
Tannlege Frøya tannklinikk Sørvest tannhelsedistrikt (228701), Trøndelag fylkeskommune 03.05.2021
Tannlege Heim tannklinikk Sørvest tannhelsedistrikt (228701), Trøndelag fylkeskommune 03.05.2021
Undervisningsstillinger innen Helse- og oppvekstfag Levanger videregående skole, HO (324107), Trøndelag fylkeskommune 03.05.2021
Assisterende rektor Malvik videregående skole (324401), Trøndelag fylkeskommune 03.05.2021
Inntil 100 % vikariat som lærer på idrettsfag med fordypning i e-sport Tiller videregående skole (328601), Trøndelag fylkeskommune 05.05.2021
Tannpleier Namsos tannklinikk Namdal Tannhelsedistrikt (228101), Trøndelag fylkeskommune 06.05.2021
Vikar tannpleier Namsos tannklinikk Namdal Tannhelsedistrikt (228101), Trøndelag fylkeskommune 06.05.2021
Faglærer i Frisør, blomster og eksponeringsfaget Charlottenlund videregående skole (321401), Trøndelag fylkeskommune 06.05.2021
Undervisningsstilling norsk Grong videregående skole (322301), Trøndelag fylkeskommune 06.05.2021
Fagarbeider Grong videregående skole (322301), Trøndelag fylkeskommune 06.05.2021
Undervisningsstilling realfag Grong videregående skole (322301), Trøndelag fylkeskommune 06.05.2021
Undervisningsstilling sørsamisk Grong videregående skole (322301), Trøndelag fylkeskommune 06.05.2021
Stilling som lærer i skogsmaskin Grong videregående skole (322301), Trøndelag fylkeskommune 06.05.2021
Undervisningsstilling engelsk Grong videregående skole (322301), Trøndelag fylkeskommune 06.05.2021
Undervisningsstilling i matematikk og naturfag Ole Vig videregående skole (326201), Trøndelag fylkeskommune 06.05.2021
Faglærer HO Røros videregående skole, HO/DH/SS/TIP/BY (327304), Trøndelag fylkeskommune 07.05.2021
Faglærer TIF Røros videregående skole, HO/DH/SS/TIP/BY (327304), Trøndelag fylkeskommune 07.05.2021
Undervisningsstilling realfag Røros videregående skole, Studiespes. (327307), Trøndelag fylkeskommune 07.05.2021
Undervisningsstilling eng/nor/samf Røros videregående skole, Studiespes. (327307), Trøndelag fylkeskommune 07.05.2021
Undervisningsstilling kroppsøving Røros videregående skole, Studiespes. (327307), Trøndelag fylkeskommune 07.05.2021
Undervisningsstillinger (faste/vikariater) Oppdal videregående skole (326501), Trøndelag fylkeskommune 07.05.2021
Vikariat ved Trondheim Katedralskole, avdeling Schøning Trondheim Katedralskole (328801), Trøndelag fylkeskommune 07.05.2021
Avdelingsleder for utdanningsprogram musikk, dans og drama ved Trondheim Katedralskole Trondheim Katedralskole (328801), Trøndelag fylkeskommune 07.05.2021
Renholder Røros videregående skole, Drift/Renhold (327302), Trøndelag fylkeskommune 07.05.2021
Bibliotekar, 90% vikariat Thora Storm videregående skole 08.05.2021
Tannhelsesekretær Byåsen og Heimdal Trondheim sør tannhelsedistrikt (228601), Trøndelag fylkeskommune 09.05.2021
Tannlege Heimdal og Klæbu Trondheim sør tannhelsedistrikt (228601), Trøndelag fylkeskommune 09.05.2021
Undervisningsstilling i tysk Guri Kunna videregående skole (322601), Trøndelag fylkeskommune 09.05.2021
Leder Hemne ressurssenter Kyrksæterøra videregående skole (323201), Trøndelag fylkeskommune 09.05.2021
Tannhelsesekretær Melhus og Støren Sørøst tannhelsedistrikt (228801), Trøndelag fylkeskommune 09.05.2021
Tannhelsesekretær Malvik tannklinikk Sørøst tannhelsedistrikt (228801), Trøndelag fylkeskommune 09.05.2021
Vikariat innen maritime fag Charlottenlund videregående skole (321401), Trøndelag fylkeskommune 09.05.2021
Undervisningsstilling i teknikk og industrifag Ole Vig videregående skole (326201), Trøndelag fylkeskommune 09.05.2021
Undervisningsstilling på landslinja for yrkessjåfører Ole Vig videregående skole (326201), Trøndelag fylkeskommune 09.05.2021
Tannhelsesekretær Brundalen tannklinikk Trondheim øst tannhelsedistrikt (228501), Trøndelag fylkeskommune 09.05.2021
Undervisningsstillinger ved avdeling for språk og samfunnsfag Heimdal videregående skole (322901), Trøndelag fylkeskommune 11.05.2021
Lærling i kontor- og administrasjonsfaget Avdeling for utdanning (311001), Trøndelag fylkeskommune 12.05.2021
Klinikkleder Frøya tannklinikk Sørvest tannhelsedistrikt (228701), Trøndelag fylkeskommune 16.05.2021
Tannhelsesekretær Selbu tannklinikk Sørøst tannhelsedistrikt (228801), Trøndelag fylkeskommune 16.05.2021
Ressurspedagog, 200% fast stilling Melhus videregående skole (325001), Trøndelag fylkeskommune 18.05.2021