User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Ledige stillinger

Stillingstittel Hvor Søknadsfrist
Avdelingsleder MDD Heimdal videregående skole (322901) Snarest
Undervisningsstilling Ytre Namdal fagskole, Fagskole (339402)
Spesialister i endodonti, protetikk, kjeveortopdi og oral kirurgi TkMidt (228901)
Undervisningsstilling Hudpleie 100% fast Malvik videregående skole
Undervisningsstillinger Olav Duun videregående skole
Rådgiver fag- og yrkesopplæring Fag og yrkesopplæring (314001)
Miljøarbeider Mære landbruksskole, pedagogisk avd. (325602) 24.04.2019
Økonomimedarbeider 100% - engasjement til 1.3.2020 Mære landbruksskole, pedagogisk avd. (325602) 24.04.2019
Renholder Mære landbruksskole, pedagogisk avd. (325602) 24.04.2019
Undervisningsstilling i realfag Mære landbruksskole, pedagogisk avd. (325602) 24.04.2019
Koordinator spesialpedagogikk og lærer spesialpedagogikk Mære landbruksskole, pedagogisk avd. (325602) 24.04.2019
Undervisningsstilling i naturbruk Mære landbruksskole, pedagogisk avd. (325602) 24.04.2019
Inntil 100% faglærerstilling innen plantefag på utdanningsprogram Naturbruk Skjetlein videregående skole (327701) 24.04.2019
Beredskapsansvarlig AtB 24.04.2019
Leder renhold med personalansvar Bygg- og eiendom (223001) 25.04.2019
Assistent/fagarbeider - inntil 150 % fast Inderøy videregående skole (323501) 25.04.2019
LEDIGE UNDERVISNINGSSTILLINGER Inderøy videregående skole (323501) 25.04.2019
Inntil 850 % stilling. Undervisning i fellesfag og programfag Strinda videregående skole (328101) 26.04.2019
Undervisningsstilling innen bygg- og anleggsfag Ole Vig videregående skole (326201) 28.04.2019
Avdelingsleder for DH, BA, TIP, EL Ole Vig videregående skole (326201) 28.04.2019
Lærer på særskilt tilrettelagt opplæring Ole Vig videregående skole (326201) 28.04.2019
Avdelingsleder Verdal videregående skole 28.04.2019
Rådgiver 60% fast stilling Malvik videregående skole 29.04.2019
Tannpleier TOO Kompetansesenteret 30.04.2019
Tannhelsesekretær TOO Kompetansesenteret 30.04.2019
Psykolog i tilrettelagt behandling Kompetansesenteret 30.04.2019
Tannlege TOO Kompetansesenteret 30.04.2019
IT-konsulent brukerstøtte IKT (232001) 30.04.2019
Seniorkonsulent infrastruktur IKT (232001) 30.04.2019
Systemutvikler IKT (232001) 30.04.2019
IKT medarbeider 60 % stilling Grong videregående skole 30.04.2019
Undervisningsstilling- helse og oppvekstfag Grong videregående skole 30.04.2019
Undervisnings- og assistentstillinger i naturbruk Grong videregående skole 30.04.2019
Spesialpedagog med døvetolkkompetanse Grong videregående skole 30.04.2019
Undervisningsstillinger i naturfag/matematikk/geografi og tysk Grong videregående skole 30.04.2019
Elevassistent, byggfag Grong videregående skole 30.04.2019
Undervisningsstillinger i norsk og sørsamisk Grong videregående skole 30.04.2019
Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget Verdal videregående skole, HO/TIP/SS/AOS (329104) 30.04.2019
Rådgiver/konsulent i politisk sekretariat Politisk ledelse (111001) 03.05.2019
Lærere til avdeling for språk, samfunnsfag og økonomi Heimdal videregående skole (322901) 03.05.2019
Lærer elektrofag Heimdal videregående skole (322901) 03.05.2019
Lærer IKT-servicefag Heimdal videregående skole (322901) 03.05.2019
Undervisningsstillinger studiespesialisering/fellesfag Oppdal videregående skole (326501) 03.05.2019
Undervisningsstillinger, helse- og oppvekstfag Oppdal videregående skole (326501) 03.05.2019
IKT-lærling Oppdal videregående skole (326501) 03.05.2019
Avdelingsleder / ressurssenterleder Røros Ressurs Røros videregående skole (327301) 03.05.2019
Faglærer innen programområdet Bygg-og anleggsteknikk Røros videregående skole (327301) 03.05.2019
Realfagslærer Røros videregående skole (327301) 03.05.2019
Faglærer innen programområdet Teknikk og industriell produksjon Røros videregående skole (327301) 03.05.2019
Lærer elektrofag Strinda videregående skole 03.05.2019
Renholder, 100% fast stilling Ole Vig videregående skole (326201) 05.05.2019
Undervisningsstilling innen elektrofag, inntil 100% Ole Vig videregående skole (326201) 05.05.2019
Kantineleder, 100% vikariat Ole Vig videregående skole (326201) 05.05.2019
Inntil 285% fast stilling og 200% vikariat som faglærer innen mediefag Charlottenlund videregående skole, Ass.rektor (321412) 06.05.2019
Fagleder ved Chr. Thams fagskole Chr. Thams fagskole (334701) 12.05.2019