Ledige stillinger

Stillingstittel Hvor Søknadsfrist
Inntil 300% fast stilling som lærer på Informasjonsteknologi og medieproduksjon Tiller videregående skole (328601), Trøndelag fylkeskommune
PP-rådgiver Avdeling for utdanning (311001), Trøndelag fylkeskommune
Inntil 100 % fast stilling innenfor entreprenørskap, markedsføring og ledelse, makerspace og spill-pedagog  Tiller videregående skole (328601), Trøndelag fylkeskommune
Avdelingsleder for engelsk og fremmedspråk Thora Storm videregående skole, Trøndelag fylkeskommune
Avdelingsleder for norsk og samfunnsfag Thora Storm videregående skole, Trøndelag fylkeskommune
Faglærer ved Maritime fag og Teknologi- og industrifag, 2. gangs utlysning. Ytre Namdal videregående skole (329401), Trøndelag fylkeskommune 17.05.2022
Faglærer Teknologi- og industrifag Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune 17.05.2022
Undervisningsstilling i norsk, historie, samfunnsfag, rettslære og engelsk Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune 17.05.2022
Faglærer Elektro og datateknologi Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune 17.05.2022
Undervisningsstillinger innen Helse- og oppvekstfag Levanger videregående skole, HO (324107), Trøndelag fylkeskommune 17.05.2022
Undervisningsstillinger ved avdeling for realfag Heimdal videregående skole, ST/REA (322909), Trøndelag fylkeskommune 17.05.2022
Andregangs utlysning undervisningsstilling sørsamisk Grong videregående skole (322301), Trøndelag fylkeskommune 17.05.2022
Lærling i service- og administrasjonsfaget Ole Vig videregående skole (326201), Trøndelag fylkeskommune 17.05.2022
Spesialpedagog Kyrksæterøra videregående skole (323201), Trøndelag fylkeskommune 18.05.2022
Avdelingsleder for Elevtjenesteteamet, BUP-skole og avdeling for Særskilt tilrettelagt opplæring. Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune 18.05.2022
Ingeniørgeologer Vegavdelingen - seksjon vegfag , Trøndelag fylkeskommune 18.05.2022
Undervisningsstilling elektrofag/automasjon Malvik videregående skole, Elektro (324404), Trøndelag fylkeskommune 18.05.2022
Tannlege ved Verdal tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 20.05.2022
Faglærer elektro Strinda videregående skole, Elektro (328106), Trøndelag fylkeskommune 20.05.2022
Faglærer for Restaurant- og matfag Fosen videregående skole, Avdeling for yrkesforberedende promgramfagområder (321702), Trøndelag fylkeskommune 20.05.2022
Undervisningsstilling Bygg- og anleggsteknikk Olav Duun videregående skole, Trøndelag fylkeskommune 20.05.2022
Undervisningsstilling (prosjekt), norsk, engelsk og samfunnskunnskap Oppdal videregående skole (326501), Trøndelag fylkeskommune 20.05.2022
Inntil 50% årsvikariat undervisning med fagønsker norsk, historie/engelsk Grong videregående skole (322301), Trøndelag fylkeskommune 20.05.2022
100% fast undervisningsstilling med fagønsker norsk, historie/engelsk Grong videregående skole (322301), Trøndelag fylkeskommune 20.05.2022
Eventuelle ledige undervisningsstillinger i fellesfag skoleåret 2022-2023 Grong videregående skole (322301), Trøndelag fylkeskommune 20.05.2022
Ledig rådgiverstilling og  undervisningsstilling Trondheim Katedralskole (328801), Trøndelag fylkeskommune 20.05.2022
Konsulent/kontormedarbeider Trondheim Katedralskole (328801), Trøndelag fylkeskommune 20.05.2022
Ledige undervisningsstillinger Trondheim Katedralskole (328801), Trøndelag fylkeskommune 20.05.2022
Undervisningsstillinger ved avdeling for språk og samfunnsfag Heimdal videregående skole, ST/SSØ (322902), Trøndelag fylkeskommune 20.05.2022
Tannlege ved Tiller og Klæbu tannklinikk Trondheim sør tannhelsedistrikt (228601), Trøndelag fylkeskommune 22.05.2022
Lærling innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget Guri Kunna videregående skole (322601), Trøndelag fylkeskommune 22.05.2022
Faglærer ved Restaurant- og matfag Ytre Namdal videregående skole (329401), Trøndelag fylkeskommune 22.05.2022
Undervisningsstilling Teknologi- og industrifag Olav Duun videregående skole, Trøndelag fylkeskommune 22.05.2022
Undervisningsstilling Elektro og datateknologi Olav Duun videregående skole, Trøndelag fylkeskommune 22.05.2022
Faglærer innen Informasjonsteknologi og medieproduksjon Charlottenlund videregående skole (321401), Trøndelag fylkeskommune 22.05.2022
Faglærere innen Teknologi og industrifag Charlottenlund videregående skole (321401), Trøndelag fylkeskommune 22.05.2022
Avdelingsleder helse- og oppvekstfag Steinkjer videregående skole (327901), Trøndelag fylkeskommune 22.05.2022
Undervisningsstillinger innenfor realfag Verdal videregående skole 22.05.2022
Undervisningsstillinger teknologi- og industrifag Verdal videregående skole (329101), Trøndelag fylkeskommune 22.05.2022
Informasjonsteknologi og medieproduksjon - Faglærer i inntil 100% fast   Tiller videregående skole (328601), Trøndelag fylkeskommune 23.05.2022
Grunnskolelærer Thora Storm videregående skole, Trøndelag fylkeskommune 23.05.2022
Undervisningsstilling sørsamisk Røros videregående skole, Aajege (327306), Trøndelag fylkeskommune 23.05.2022
Fagleder Røros videregående skole, Aajege (327306), Trøndelag fylkeskommune 23.05.2022
Trafikklærer Grong videregående skole, Drift (322303), Trøndelag fylkeskommune 24.05.2022
Vikariat - undervisningsstilling i realfag Thora Storm videregående skole, Trøndelag fylkeskommune 24.05.2022
Spesialkonsulent Trondheim voksenopplæring videregående skole (329901), Trøndelag fylkeskommune 24.05.2022
Undervisningsstillinger Mære landbruksskole, pedagogisk avd. (325602), Trøndelag fylkeskommune 24.05.2022
Undervisningsstilling i spansk Guri Kunna videregående skole (322601), Trøndelag fylkeskommune 25.05.2022
Undervisningsstillinger Steinkjer videregående skole (327901), Trøndelag fylkeskommune 25.05.2022
Konsulent/spesialkonsulent Thora Storm videregående skole,  Trøndelag fylkeskommune 27.05.2022
Traineer Åpen søknad til Trøndelag fylkeskommune 27.05.2022
Rådgiver Heimdal videregående skole, Avdeling for grunnskoleopplæring (322930), Trøndelag fylkeskommune 27.05.2022
Undervisningsstillinger ved grunnskoleopplæring Heimdal videregående skole, Prosjekt GS (322930), Trøndelag fylkeskommune 27.05.2022
Tannlege Rissa tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 29.05.2022
Tannlege ved Inderøy tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 29.05.2022
Tannlege ved Steinkjer tannklinikk Innherred og Fosen tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 29.05.2022
Tannhelsesekretær Steinkjer tannklinikk Innherred tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune 29.05.2022
Rådgiver/spesialkonsulent Arkiv (233001), Trøndelag fylkeskommune 29.05.2022
Avdelingsleder Yrkesfag Gauldal videregående skole (322001), Trøndelag fylkeskommune 29.05.2022
Undervisningsstillinger - informasjonsteknologi og medieproduksjon  Verdal videregående skole 29.05.2022
Tannlege ved Selbu tannklinikk Sørøst tannhelsedistrikt (228801), Trøndelag fylkeskommune 29.05.2022
Renholder Charlottenlund videregående skole (321401), Trøndelag fylkeskommune 29.05.2022
Kantine medarbeider Charlottenlund videregående skole (321401), Trøndelag fylkeskommune 29.05.2022
Faglærere innen restaurant- og matfag Ole Vig videregående skole (326201), Trøndelag fylkeskommune 29.05.2022
Undervisningsstillinger salg, service og reiseliv Verdal videregående skole, Trøndelag fylkeskommune 29.05.2022
Undervisningsstilling ved programområdet Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Levanger videregående skole, HO (324107), Trøndelag fylkeskommune 30.05.2022
Renholder Røros videregående skole, Drift/Renhold (327302), Trøndelag fylkeskommune 30.05.2022
Kantinemedarbeider Meldal videregående skole, ledere (324701), Trøndelag fylkeskommune 31.05.2022
Faglærer elektrofag Meldal videregående skole (324701), Trøndelag fylkeskommune 31.05.2022
Byggeleder Drift og vedlikehold veg Seksjon Drift og vedlikehold, veg (714001), Trøndelag fylkeskommune 31.05.2022
Data Scientist AtB 31.05.2022
Controller - samferdsel Avdeling for samferdsel (511001), Trøndelag fylkeskommune 31.05.2022
Planprosjektleder Seksjon Vegfag (715001), Trøndelag fylkeskommune 01.06.2022
Saksbehandler Seksjon Vegforvaltning, Trøndelag fylkeskommune 05.06.2022
Spesialkonsulent/Rådgiver økonomi og administrasjon Administrasjonsseksjonen, administrasjon (615001), Trøndelag fylkeskommune 07.06.2022