User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Fylkesrådmann og direktører

Fylkeskommunens administrative ledelse består av fylkesrådmann, assisterende fylkesrådmann og fem fylkesdirektører som styrer hver sine fagfelt.

Fylkesrådmann

Odd Inge Mjøen

481 29 570

Assisterende fylkesrådmann 

Ole Tronstad

995 87 042

Fylkesdirektører

Fylkesdirektør for utdanning

Vegard Iversen

996 94 805

Fylkesdirektør for kultur og folkehelse

Karen Espelund

906 63 135

Fylkesdirektør for plan og næring

Kirsten Indgjerd Værdal

900 98 441

 

Fylkesdirektør for samferdsel

Erlend Solem

917 60 275

Fylkesdirektør for økonomi og digitalisering

Knut Aspås

952 93 071

Sist oppdatert 11.02.2019