User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Spillemidler

Spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles bl.a. til idrettsformål. Av den delen som går til idrett fordeles ca. 50 % til anlegg; dvs. idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg i kommunene.

Fylkeskommunen er av kulturdepartementet overlatt ansvaret for fordelingen av spillemidler til bygging av idrettsanlegg. Fylkeskommunen har også ansvar for opplæring av saksbehandlere i kommunene. Kommunene, idrettslag, lokale lag og foreninger kan søke på disse midlene.

Mer detaljert informasjon finner du på siden til idrettsanlegg.no

www.idrettsanlegg.no

Fylkeskommunen har utarbeidet følgende hjelpemidler til bruk i spillemiddelbehandlingen:

Statustrapport delutbetaling 
Skjema idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Eksempel på kostnadsoverslag
Sjekkliste for kommunene ved innsending av regnskap til revisjonen

Sist oppdatert 26.06.2019