Idrett

Spillemidler

Fylkeskommunen er av kulturdepartementet overlatt ansvaret for fordelingen av spillemidler til bygging av idrettsanlegg.

Idrettsstipend

Er du ung idrettsutøver, trener eller tillitsvalgt? Søk fylkeskommunens idrettsstipend innen 30. august!

Tilskudd til idrett og idrettsanlegg

Her kan du søke om tilskudd til idrettskretsen, tilskudd til idrettsarrangement på internasjonalt og nasjonalt nivå, og arrangement rettet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne og arrangement rettet mot inkludering på regionalt nivå. I tillegg til utviklingstilskudd til idretts- og friluftslivsprosjekter av regional betydning.