Det kan se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten javascript, men det vil desverre resultere i noe redusert funksjonalitet.

User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Idrett

Spillemidler

Fylkeskommunen er av kulturdepartementet overlatt ansvaret for fordelingen av spillemidler til bygging av idrettsanlegg.

Tilskudd til idrett og idrettsanlegg

Fylkeskommunen fordeler tilskudd til idrettskretsene, tilskudd til gratis hall- og baneleie, og drifts- og investeringstilskudd til idrettsanlegg.