User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Idrett

Spillemidler

Fylkeskommunen er av kulturdepartementet overlatt ansvaret for fordelingen av spillemidler til bygging av idrettsanlegg.

Tilskudd til idrett og idrettsanlegg

Fylkeskommunen fordeler tilskudd til idrettskretsen, tilskudd til store idrettsarrangement på nasjonalt nivå og utviklingstilskudd til prosjekter av regional betydning.