User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Idrett

Spillemidler

Fylkeskommunen er av kulturdepartementet overlatt ansvaret for fordelingen av spillemidler til bygging av idrettsanlegg.

Idrettsstipend

Trøndelag fylkeskommune deler ut stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i alderen 16 – 23 år.

Tilskudd til idrett og idrettsanlegg

Fylkeskommunen fordeler tilskudd til idrettskretsen, tilskudd til store idrettsarrangement på nasjonalt nivå og utviklingstilskudd til prosjekter av regional betydning.