Idrett

Spillemidler

15. januar er fristen for kommuner å sende inn sine søknader om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

Idrettsstipend

Er du ung idrettsutøver, trener eller tillitsvalgt? Søk fylkeskommunens idrettsstipend innen 30. august!

Tilskudd til internasjonale mesterskap/arrangement

Her kan du søke om støtte til internasjonale mesterskap/arrangement som avholdes i region.

Utviklingstilskudd til idretts- og friluftslivsprosjekter

Her kan du søke om støtte til regionale idretts- og friluftsprosjekter som stimulerer til nytenking, samarbeid og for å gi «starthjelp» til regionalt viktige og innovative prosjekter

Tilskudd til idrettsarrangement på nasjonalt og regionalt nivå

Her kan du søke om støtte til idrettsarrangement på nasjonalt nivå, samt arrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne og arrangement som er spesielt rettet mot inkludering på regionalt nivå.