Regionalt innspillsmøte om spillemiddelordningen 16.01.2023

Fra venstre: Kjersti Nordberg, Håvard Lorås, Anne Marit Mevassvik, Marius Nilsen, Karen Sofie Brøndbo Fiskum, Kjell Bjarne Helland og Gry Haugsbakken. Knut Kvaran var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Fra venstre: Kjersti Nordberg, Håvard Lorås, Anne Marit Mevassvik, Marius Nilsen, Karen Sofie Brøndbo Fiskum, Kjell Bjarne Helland og Gry Haugsbakken. Knut Kvaran var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Regjeringen ønsker å legge til rette for at det blir bygd flere idrettsanlegg og at det lages en nasjonal plan. I den forbindelse skal statens viktigste virkemiddel, spillemiddelordningen, gjennomgås.

Departementet ønsket å få innspill på hvordan spillemiddelordningen fungerer i dag og hva som eventuelt bør endres. Bakgrunnen er at regjeringen ønsker å legge til rette for at det blir bygd flere idrettsanlegg, og at det skal lages en nasjonal plan for idrettsanlegg. Målet er at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Statssekretæren holder innspillsmøter i alle fylker i løpet av høsten 2022 og våren 2023.

Møtet ble ledet av statssekretær Gry Haugsbakkenog det ble holdt sju forberedte innlegg fra utvalgte aktører/organisasjoner i Trøndelag:

  1. Trøndelag fylkeskommune v/Anne Marit Mevassvik, direktør

Møtet kan sees i opptak her: Regional innspillsmøte om spillemiddelordningen - YouTube