User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kulturtilskudd

Formålet med kulturtilskudd er å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet i hele Trøndelag. Tilskuddene skal stimulere til vekst og utvikling innen både det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet. Samtidig skal tilskuddene bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere.

Søkere kan bruke tilskudd til etablering, basistilskudd og videreutvikling av kulturtiltak. Kulturtiltaket må omfatte hele eller store deler av fylket, eller være lokale tiltak som det er av vesentlig regional interesse å få gjennomført.

Fra 1.1.2018 gjelder følgende tilskuddsordninger:

  1. Støtte til kulturtiltak, begrenset inntil 400 000 kroner. Flerårig støtte med en søknadsfrist pr år: 1.oktober (neste frist er 1.oktober 2018). Det vil bli lagt ut informasjon her når støtteordningen er søkbar i RF13.50
  2. Støtte til kulturtiltak, begrenset inntil 250 000 kroner. Prosjektstøtte med en søknadsfrist pr år: 1. november (neste frist er 1.november 2018). Det vil bli lagt ut informasjon her når støtteordningen er søkbar i RF13.50
  3. Støtte til kulturtiltak, begrenset inntil 25 000 kroner. Tilskudd til mindre prosjekter/aktiviteter med løpende frist og administrativ, løpende saksbehandling, og med kvartalsvis rapportering. Ordningen er nå lukket, da midlene for 2018 er brukt opp.

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak i Trøndelag fylkeskommune ligger til grunn for behandling av søknadene.

Flerårig støtte

For søknader om flerårig støtte må søknaden inneholde opplysninger om:

  • utviklingen de siste 3 -5 årene
  • om festivalen/tiltaket trekker publikum (antall)
  • hvordan festivalen/spelet/tiltaket henvender seg til innbyggerne i fylket.

I tillegg må søkeren/virksomheten ha et styre, vedtekter og rutiner for god økonomistyring, og kunne vise til at faglig og administrativ profesjonalitet og kontinuitet er sikret, uavhengig av enkeltpersoner.

Elektronisk søknad

For å kunne søke på midlene må du sende inn søknad elektronisk via regionalforvaltning.no/ (RF13.50). For å sende inn søknad elektronisk må du være registrert i RF13.50 som enten privat søker eller organisasjon. Dersom du ikke er registrert i RF13.50 gjør du følgende:

  1.  Trykk på denne linken: http://www.regionalforvaltning.no/

  2. Registrer deg som bruker, under Registrering til venstre på siden.

  3. Logg deg inn, finn Ny søknad til venstre på siden, og velg støtteordning for Trøndelag. Søk opp eller scroll til du finner riktig skjema for søknad om støtte til kulturtiltak og start utfyllingen av elektronisk søknad (se brukerveiledning under for mer informasjon).

NB: Søknadsskjema er fortsatt under utvikling og tilpasning til de forskjellige ordningene. Vi anbefaler å lese veiledningen før utfylling av skjema.

 Veiledning for utfylling av søknad om støtte til kulturtiltak

Kontaktperson knyttet til innhold i søknaden

Kirsten Mellemsæther, tlf 917 39 692, E-post: kirme@trondelagfylke.no

Richard Susegg Kvarving, tlf 917 27 571, E-post: rickv@trondelagfylke.no

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer

Bjarne Bull-Berg, tlf 450 23 935, E-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

 

Sist oppdatert 02.11.2017