Tilgjengelighetsprisen

Illustrasjonsbilde av en sti. Foto: Mona Jønvik Andersson
Foto: Mona Jønvik Andersson

Tilgjengelighetsprisen er en pris for god universell utforming. Prisen hedrer innsats for å bedre livsvilkårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag.

Universell utforming handler om forståelsen for og kunnskap om god tilgjengelighet, og skal bidra til å forme et samfunn som forenkler livet for mennesker med ulike ferdigheter og i alle aldre.

Statutter:

1. Prisen gis til en enkeltperson, organisasjon, bedrift eller kommune som har gjort en særlig innsats for å fremme universell utforming av samfunnet, eller på annen måte arbeidet ut over det vanlige for å bedre tilgjengeligheten for alle i sitt lokalmiljø.

2. Forslag på kandidater skal være skriftlig med en kort begrunnelse for hvorfor det fremmes. Alle kan foreslå kandidater til prisen.

3. Prisen deles ut en gang hvert år, dersom det er en kandidat som oppfyller vilkårene.

4. Prisen utlyses hvert år på våren med nærmere angitt forslagsfrist, på fylkeskommunens nettside, i lokale medier, ved brev til kommunene og funksjonshemmedes organisasjoner i fylket.

5. Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag er tillagt myndighet til å foreta utvelgelse av den kandidaten som tildeles prisen. Navnet på prismottakeren kan offentliggjøres dagen før utdelingen.

6. Prisen deles fortrinnsvis ut under KS sin årlige høstkonferanse eller under fylkesting. Fylkesordfører og leder i Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne foretar utdeling av prisen.

7. Prisen består av diplom, grafisk trykk eller lignende samt et pengebeløp på kr. 10.000. Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne dekker alle utgifter ved prisutdelingen. 

 

 

Sist oppdatert 22.04.2024