User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kunst- og kulturstipend

Kunst- og kulturstipend for unge kunstnere mellom 20-35 år.

Trøndelag fylkeskommune har opprettet en ny ordning med stipend for unge kunstnere mellom 20-35 år. Stipendet skal bidra til å gi unge mennesker innenfor kunst og kulturfeltet mulighet til videreutvikling innenfor sine kunstfelt.

Søker må ha kunstnerisk aktivitet som sitt hovedvirke og ha utgitt eller formidlet kunst i offentlig sammenheng tidligere.

Stipend kan brukes til egne utviklings-/fordypningsprosjekt, studiereise, residensopphold, deltakelse i internasjonale workshop/masterclass eller annet.


Størrelse på stipend:


Stipendbeløp skal være av en viss størrelse for å gi de mulighetene som beskrives i intensjonen med ordningen. Det antydes et minstebeløp på 50 -75 000 kr.


Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknaden skal inneholde en konkret plan for bruk av stipend, CV og gjennomføringsperiode. 

Søknadsfrist: 1.mars 2019

Retningslinjer

Her finner du søknadsskjema

Søknad sendes til postmottak@trondelagfylke.no

Kontaktperson:

Astrid Fuglås,seksjon kunst og kultur

astfu@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 07.02.2019