Kunst- og kulturstipend

Unge kunstnere mellom 20-35 år kan søke fylkeskommunens kunst- og kulturstipend.

Trøndelag fylkeskommune har opprettet en ordning med stipend for unge kunstnere mellom 20-35 år. Stipendet skal bidra til å gi unge mennesker innenfor kunst- og kulturfeltet mulighet til videreutvikling innenfor sine kunstfelt.

Søker må ha kunstnerisk aktivitet som sitt hovedvirke og ha utgitt eller formidlet kunst i offentlig sammenheng tidligere.

Stipend kan brukes til egne utviklings-/fordypningsprosjekt, studiereise, residensopphold, deltakelse i internasjonale workshop/masterclass eller annet.

Størrelse på stipend


I 2024 vil vi dele ut stipend på ca 55 – 60 000 kr. Søknadene bør ha en plan og et ambisjonsnivå som tilsvarer dette. 

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknaden skal inneholde en konkret plan for bruk av stipend, CV og gjennomføringsperiode. 

Søknadsfrist: 1.mars 2024

Retningslinjer

Her finner du søknadsskjema

Kontaktperson

Morten Olsen Haugen
Seniorrådgiver
74 17 53 45 415 17 633
Sist oppdatert 24.05.2024