Kunst- og kulturstipend

Unge kunstnere mellom 20-35 år kan søke fylkeskommunens kunst- og kulturstipend. Søknadsfrist 1. mars.

Trøndelag fylkeskommune har opprettet en ordning med stipend for unge kunstnere mellom 20-35 år. Stipendet skal bidra til å gi unge mennesker innenfor kunst- og kulturfeltet mulighet til videreutvikling innenfor sine kunstfelt.

Søker må ha kunstnerisk aktivitet som sitt hovedvirke og ha utgitt eller formidlet kunst i offentlig sammenheng tidligere.

Stipend kan brukes til egne utviklings-/fordypningsprosjekt, studiereise, residensopphold, deltakelse i internasjonale workshop/masterclass eller annet.

Størrelse på stipend


Stipendbeløp skal være av en viss størrelse for å gi de mulighetene som beskrives i intensjonen med ordningen. Det antydes et minstebeløp på 50 -75 000 kr.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknaden skal inneholde en konkret plan for bruk av stipend, CV og gjennomføringsperiode. 

Søknadsfrist: 1.mars 

Retningslinjer

Her finner du søknadsskjema

Søknad sendes til postmottak@trondelagfylke.no

Astrid Fuglås
Seniorrådgiver
74 17 50 43 996 02 773
Sist oppdatert 07.02.2022