Driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoners fylkeslag

Søknadsfrist: 1. desember 2023

Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag disponerer årlig tilskuddsmidler til funksjonshemmedes organisasjoners fylkeslag i fylket. Tilskuddet skal gå til drift av fylkeslagene.

Generelle forutsetninger og kriterier for tilskuddet:

  • Organisasjonen må bygge på individuelt medlemskap og stå åpen for alle som tilhører den gruppen som organisasjonen tar sikte på å representere.
  • Organisasjonen må være representativ for den gruppen funksjonshemmede som den organiserer.
  • Organisasjonen må være demokratisk oppbygd.
  • Organisasjonen må være aktiv og dekke hele Trøndelag. Arrangementer og aktiviteter for medlemmene må fremgå av årsrapporten.
  • Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregistret, Brønnøysundregisteret og ha egen bank konto.

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer:

Bjarne Bull Berg, telefon 74 17 50 47, e post: bjabu@trondelagfylke.no

Reglement for tildeling

Les mer om ordningen og send inn din søknad her 

Kontaktperson

Monica Karset
Rådgiver
74 17 75 14 913 51 514
Sist oppdatert 06.10.2023