Tilskudd til regionale kultur- og frivillighetsorganisasjoner

Fra 1. januar 2023 er tilskuddsordningene «Kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner» og «Drifts- og aktivitetstilskudd til kulturorganisasjoner» slått sammen til støtteordningen «Tilskudd til regionale kultur- og frivillighetsorganisasjoner».

Formålet med denne drifts- og aktivitetstilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av regionale kultur og frivillighetsorganisasjoner i tråd med Trøndelagsplanen og Kulturstrategien «Balansekunst».

Tilskuddet kan gis demokratisk oppbygde kultur og frivillighetsorganisasjoner som:

  • Regionlag med medlemsmasse i større deler av fylket
  • Fylkeslag av organisasjoner
  • Paraplyorganisasjoner
  • Fylkesledd til fag- og interesseorganisasjoner for profesjonelle kunstnere.

Søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret med eget organisasjonsnummer (gjelder ikke fag- og interesseorganisasjoner).

Søker må normalt ha medlemmer fra minst 5 ulike kommuner i fylket og en medlemsmasse på minimum 75 personer for å være søknadsberettiget.
70 % av tilskuddspotten er øremerket barne og ungdomsorganisasjoner. 40% av den totale tilskuddspotten går til drift og 60% av tilskuddspotten til aktivitet.

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

  • Revidert regnskap for fjoråret
  • Budsjett for søknadsåret
  • Årsmelding / årsberetning for fjoråret
  • Aktivitetsplan / arbeidsprogram for søknadsåret
  • Bekreftelse på antall medlemmer i alderen under 26 år pr. 31.12. i foregående regnskapsår

Vi ber om at retningslinjene leses nøye før søknadsutfylling: Lenke til retningslinjene

Søknadsfrist: 15.april

Søk tilskudd til regionale kultur- og frivillighetsorganisasjoner

Kontaktperson

Line Nordkvelle
Seniorrådgiver - ungdom og frivillighet
74 17 50 83 906 81 600
Richard Susegg Kvarving
Seniorrådgiver - fagkoordinator tilskudd
74 17 50 95 917 27 571
Sist oppdatert 14.03.2023