Fylkeskommunens priser

Bilde av en scene fra musikkteateret Elden på Røros.
Foto: Marthe A. Vannebo/Elden

Visste du at vi deler ut flere priser hvert år? Sjekk ut hvilke priser, og foreslå din kandidat til en av prisene innen 15. oktober.

Foreslå dine kandidater her

Kulturprisen 

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut en kulturpris for fremragende kulturell innsats.  Les mer her

Tilgjengelighetsprisen 

- Tilgjengelighetsprisen er en pris for god universell utforming. Prisen hedrer innsats for å bedre livsvilkårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag. Les mer her

Inkluderingsprisen

- Inkluderingsprisen kan tildeles en person eller organisasjon som har gjort fremragende innsats for inkludering. Les mer her

Frivillighetsprisen

- Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris har som formål å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i fylket. Les mer her

Foreslå dine kandidater her

Sist oppdatert 22.08.2023