Frivillighetsprisen

Foto: Marthe A. Vannebo/Elden
Foto: Marthe A. Vannebo/Elden

Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris har som formål å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i fylket.

Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris har som formål å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i fylket.

  • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe i Trøndelag, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
  • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
  • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
  • Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Prisen er på 25.000 kroner. 

Foreslå din kandidat her

Tidligere vinnere:

2018: Gratisbutikken te & tøy - Trondheim

2019: Frivillighetsapparatet rundt Elden - Røros

2020: Namdalspride - Namsos

2021: Veteran Midt - Trondheim

2022: Hopsjø Kyst og kultursenter - Hitra

2023: Arvid Rosseland - Trondheim

Sist oppdatert 25.03.2024