Frivillighetsarbeid

Frivilligheten utgjør en enorm verdi i alle lokalsamfunn og gir sitt uttrykk gjennom et utall aktive organisasjoner både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Verdiskapingen er umulig å måle i kroner og øre. Frivillige organisasjoner er limet i lokal-samfunnene og er en av de beste integreringsarenaene vi har.

Fylkeskommunen trenger økt kunnskap om hvilke rammebetingelser for frivillig arbeid som i framtiden kan bidra til å styrke frivillighetsarbeidet. Fylkeskommunen har under etablering et samarbeid med Handelshøgskolen om masteroppgaver som belyser arbeidet i frivillige organisasjoner. Tilrettelegging av digitale samarbeidsarenaer er et tiltak fylkeskommunen vil se på framover gjennom tilrettelegging av kulturhus, bibliotek, videregående skoler og frivilligsentraler.

En årlig frivillighetskonferanse skal gjennomføres og vil være en viktig møteplass for erfaringsdeling mellom frivillige organisasjoner selv og som møteplass med fylkeskommunen, i tillegg til å være en arena for påfyll av kunnskap. Her kan det for eksempel gjennomføres dialogmøter med frivilligheten (frivillighetssentraler, lag, foreninger og regionale organisasjoner).

Sist oppdatert 02.11.2017