Tilskudd frivillighet

Fylkeskommunale tilskudd er ett viktig bidrag til organisasjonenes arbeid og fylkeskommunen har en ambisjon om å bidra til mer og bedre aktivitet gjennom de nye tilskuddsordningene.

En oversikt over ulike tilskuddsordninger innenfor avdelding for kultur og folkehelse som kan være relevant for frivillighetsfeltet finner du her: lenke.

Sist oppdatert 02.11.2017