Søk tilskudd fra fylkeskommunen

Tilskuddsordninger - folkehelse, idrett og frivillighet

Her finner du tilskudd, stipend og andre ordninger innenfor folkehelse, friluftsliv, frivillighet, idrett og ungdom. Du finner også lenker til relevante tilskuddsordninger hos andre områder i Trøndelag fylkeskommune.

Tilskudd til idrett og idrettsrelaterte prosjekter

Her kan du søke om tilskudd til idrettskretsen, tilskudd til idrettsarrangement på internasjonalt og nasjonalt nivå, arrangement rettet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne, arrangement rettet mot inkludering på regionalt nivå og utviklingstilskudd til idretts- og friluftslivsprosjekter av regional betydning.

Spillemidler

Her kan du søke på spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Tilskudd til friluftsliv

Her finner du oversikt over de ulike støtteordningene på friluftslivsområdet.

Idrettsstipend

Her kan du søke på idrettsstipendet for ungdom.

Tilskudd til regionale kultur- og frivillighetsorganisasjoner

Tilskudd til frivillige kulturorganisasjoner og regionale paraplyorganisasjoner i kulturfeltet.

Støtte til utstyrssentraler 2023 - 2025

Visste du at du kan søke om midler til etablering av utstyrssentraler og oppgradering av utstyr for eksisterende utstyrssentraler? Søknadsfrist 1.september.

Kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Ordningen er fra 2023 slått sammen med "Drifts- og aktivitetstilskudd til kulturorganisasjoner" og har fått navnet "Tilskudd til regionale kultur- og frivillighetsorganisasjoner"

Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag - 2024

Trøndelag fylkeskommune lyser ut ordningen «Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag» for 2024. Søknadsfristen er 1. desember 2023.

Tilskudd til friskliv, læring og mestring

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.