Friluftsliv

Trøndelag fylkeskommune har det regionale hovedansvaret for å ivareta friluftslivsinteressene i Trøndelag. Gjennom veiledning og rådgivning, forvaltning av tilskuddsordninger og regional planlegging er målet at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet.

Spillemidler til friluftslivsanlegg

Her kan du søke om spillemidler til for eksempel turveier, løyper og stier

Statlige midler til friluftsliv

Her kan du søke midler til aktivitet, og til sikrede områder

Fylkeskommunale friluftslivsmidler

Her kan du søke om midler til mindre tilretteleggingstiltak innen friluftsliv

Utviklingstilskudd til idretts- og friluftslivsprosjekter

Her kan du søke om støtte til regionale idretts- og friluftsprosjekter som stimulerer til nytenking, samarbeid og for å gi «starthjelp» til regionalt viktige og innovative prosjekter

Ferdselsåreprosjektet

Her kan du søke om midler til arbeidet med sti- og løypeplaner

Dagsturhytta Trøndelag

Ved å bygge inntil 38 dagsturhytter i Trøndelag skal vi gjøre det enklere for folk å komme seg ut på tur og få gode opplevelser sammen i naturen.