Frivillighet

Frivillighetsarbeid

Alt du trenger å vite om fylkeskommunens frivillighetsarbeid

Regionalt og nasjonalt frivillighetsarbeid

Oversikt over regionale og nasjonale frivillighetsnettverk samt nasjonale føringer

Frivillighetspris

Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris har som formål å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i fylket.

Tilskudd frivillighet

Alt du trenger å vite om tilskuddsordninger for frivilligheten