Frivillighet

Frivillighetsarbeid

Alt du trenger å vite om fylkeskommunens frivillighetsarbeid

Regionalt og nasjonalt frivillighetsarbeid

Oversikt over regionale og nasjonale frivillighetsnettverk samt nasjonale føringer

Frivillighetspris

Kjenner du noen som fortjener Frivillighetsprisen 2023? Foreslå din kandidat innen 15.oktober.

Tilskudd frivillighet

Alt du trenger å vite om tilskuddsordninger for frivilligheten

Kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Ordningen er fra 2023 slått sammen med "Drifts- og aktivitetstilskudd til kulturorganisasjoner" og har fått navnet "Tilskudd til regionale kultur og frivillighetsorganisasjoner"

Frivillighetens år 2022

Trøndelag fylkeskommune vil bidra til å løfte det frivillige arbeidet i fylket vårt. Vi inviterer derfor frivillige lag og foreninger til å søke støtte til deres arbeid.