Frivillighetsprisen til Hopsjø kyst og kultursenter

(f.v.) Kultursjef ved Hopsjø Kyst og Kultursenter, Arve Ulrik Fjeldberg, leder av hovedutvalg for kultur, Bente Estil og daglig leder ved Hopsjø Kyst og Kultursenter, Ivar Grong Nesset.

En overrasket gjeng fra Hopsjø kyst og kultursenter på Hitra mottok prisen 24. mai.

Formålet med frivillighetsprisen er å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i fylket. Vinneren for 2022 ble valgt ut blant 12 gode kandidater. Hopsjø Kyst og Kultursenter får prisen for sitt arbeid på Hitra, som bidrar til inkludering og forebygging av utenforskap. 

Hopsjø på Hitra var et av Trøndelagskystens største handelssteder på 1700- og 1800-tallet. I 32 år har Hopsjøstiftelsen (fra 1990) og Hopsjø kyst og kultursenter (fra 2016) lagt inn flere hundre tusen dugnadstimer for å gjenreise handelsstedet. Her har spesielt bygdefolket på Melandsjø, men også ildsjeler fra nær og fjern lagt ned arbeid for å ta vare på samlingspunktet. I dag dekker bygningsmassen i Hopsjøvågen alt fra overnatting til kurs- og konferanselokaler og spisested.  

Her kan du lese mer om Hopsjø kyst og kultursenter.

Hopsjø på Hitra var et av Trøndelagskystens største handelssteder på 1700- og 1800-tallet. I mer enn 30 år har det blitt lagt ned veldig mange dugnadstimer for å gjenreise stedet.

 

Ivaretar trøndersk kulturhistorie

Frivillighetsprisen ble delt ut av leder av hovedutvalg for kultur, Bente Estil, under en middag på Hopsjøbrygge 24. mai. Tidligere på kvelden holdt styreformann i Hopsjø kyst og kultursenter, Ivar Grong Nesset og kultursjef Arve Ulrik Fjeldberg et foredrag om handelsstedet for fylkespolitikere og ansatte i fylkeskommunen. 

De visste derimot ingenting om at de senere på kvelden skulle få frivillighetsprisen for 2022, og det var derfor en overrasket gjeng som mottok den. 

Handelsstedet Hopsjø har blant annet sin egen krambu, hvor man kan kjøpe drops i løs vekt, lokalt håndarbeid og suvenirer.


Bente Estil
leste opp følgende begrunnelse for årets prismottaker:
 

«Prisvinneren bidrar gjennom sitt arbeid til både inkludering og forebygging av utenforskap. Prisvinneren er både en samler, pådriver og en kulturperle. Prisvinneren har gjennomført flere hundretusen dugnadstimer. Prisvinneren for 2022 er ikke en enkeltperson, men en sammenslutning som har eksistert siden 1990. De aller fleste i sammenslutningen er hundre prosent frivillige. 

Arbeidet denne gjengen med frivillige har lagt ned, er til stor glede for folk enten de ferdes til lands eller til vanns og Trøndelag fylkeskommune er full av respekt for det enorme arbeidet prisvinneren har lagt ned for å ivareta trøndersk kulturhistorie. Faktisk så hadde vi ikke kunnet vært her i dag uten prisvinnerens dedikerte arbeid.  

Det er derfor en stor glede å kunne dele ut Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris for 2022 til frivillighetsapparatet tilknyttet Hopsjø kyst og kultursenter v/ Ivar Grong Nesset og Arve Ulrik Fjeldberg». 

Her blir daglig leder og kultursjef ved Hopsjø Kyst og Kultursenter overrasket med Frivillighetsprisen 2022.


- Dette var vi ikke forberedt på. Det var en veldig fin overraskelse å få, sa Ivar Grong Nesset da Bente Estil kom frem og fortalte om prisen.
 

- Jeg blir rørt. Dette er en pris for 30 års innsats fra veldig mange folk, også mange som ikke er med oss lenger, sa Nesset. 

Frivillighetsprisen består av et diplom og en sjekk på 25 000 kroner. 

Tidligere vinnere av Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris er:  

2018: Gratisbutikken Te & Tøy – Trondheim  

2019: Frivillighetsapparatet tilknyttet «Elden» - Røros  

2020: NamdalsPride – Namsos  

2021: Veteran Midt-Norge - Trondheim