Frivillighetspris til gratisbutikken Te & tøy

Kulturminister og hovedutvalgsleder for kultur delte ut pris: Bak f.v hovedutvalgsleder May Britt Lagesen, Rasmia Ali, Torill Østhus- Loktu, Mari Johannessen, Lars Korsnes, Maria H. Lund, Cecilie Istad Myhre, kulturminister Trine Skei Grande og Roar Østhus- Loktu. Foran f.v Maha Bahi og Hafez Matter.

Under Frivillighetskonferansen 1.desember ble også frivillighetsprisen delt ut. Denne gikk i år til styret og de frivillige ved Gratisbutikken Te & Tøy.

I juryens begrunnelse står det: Årets prisvinner er en gruppe som setter verdighet, integrering og inkludering i fokus. Målgruppen for deres arbeid er flyktninger, asylsøkere og vanskeligstilte i samfunnet. Prisvinneren drifter både en butikk og en møteplass hvor de driver videreformidling av donerte klær og annet utstyr, har sosiale arrangement, samt at de bidrar med språkhjelp. Prisvinneren videreformidler ca. 40 000 plagg hvert år.

Styret, som består av 8 personer, er representanter for det store, spontane og dugnadspregede engasjementet for flyktninger som oppsto i 2015. Og sammen med frivillige brukere av butikken, har de lyktes med å få på plass et nyskapende, dugnadsbasert, velorganisert, brukervennlig, og etterspurt lavterskeltilbud. Kun basert på frivillighet.

Årets prisvinner samarbeider både med frivilligsentraler i nærheten og flere humanitære organisasjoner. Butikken som ble etablert i 2016, holder til på Sneppen i Trondheim og har åpent hver torsdag. Det er opptil 100 besøkende hver gang.

Vinneren fikk en sjekk på 25.000 og et diplom som ble delt ut av kulturminister Trine Skei Grande og leder for hovedutvalg kultur, May Britt Lagesen.

- På vegne av de tusenvis av Trondheims befolkning som hjelper oss å donere klær, de hundrevis av frivillige og oss i styret sier vi tusen takk for at vi er beæret til å få denne prisen. Dette hadde vi absolutt ikke sett for oss, sier styremedlem Lars Korsnes.