Fikk frivillighetspris for flere tusen timer med dugnadsarbeid

Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris 2021 ble tildet Veteran Midt-Norge for deres innsats under pandemien. Fra venstre Svenn Dahle, Arnstein Aasen Galåen (begge fra Veteran Midt-Norge), fylkesordfører Tore O. Sandvik og leder for Hovedutvalg for kultur Bente Estil.
Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris 2021 ble tildet Veteran Midt-Norge for deres innsats under pandemien. Fra venstre Svenn Dahle, Arnstein Aasen Galåen (begge fra Veteran Midt-Norge), fylkesordfører Tore O. Sandvik og leder for Hovedutvalg for kultur Bente Estil.

Det var en overrasket og glad duo fra Veteran Midt-Norge som mottok Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris 2021, fredag 21. januar. Veteran Midt-Norge fikk prisen for sitt arbeid under pandemien.

– Prisen er et godt eksempel på hvor viktig og nyttig samfunnsaktør frivilligheten er, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Viktig arbeid under pandemien

Under pandemien har Veteran Midt-Norge stilt med over 4500 dugnadstimer i form av vakthold på St.Olavs hospital, samt over 7000 dugnadstimer i forbindelse med vaksineringen på Sluppen i Trondheim. Organisasjonen har også bistått med besøkskontroll og vært besøksverter på sykehjem.

Arnstein Aasen Galåen og Svenn Dahle mottok prisen på vegne av Veteran Midt-Norge. De var invitert til å holde et kort innlegg om organisasjonen på Trøndelag fylkeskommunes Frivillighets- og inkluderingskonferanse og visste ikke noe om prisen på forhånd.

Prisen ble delt ut av fylkesordfører Tore O. Sandvik og nyvalgt leder for Hovedutvalg for kultur, Bente Estil. Prisen består av et diplom, samt kr. 25 000,- kroner.

Vant med krevende oppdrag

– Dette kom som en stor overraskelse og gleden er stor, sa Svenn Dahle.

Veteranene er erfarne soldater med praktisk erfaring fra krevende oppdrag. Dette fikk de bruk for da de skulle organisere arbeidet på St. Olavs og Sluppen.  

De la vekt på hvor mye arbeidet har betydd, ikke bare for samfunnet, men også for deres medlemmer.

– Vi skal ikke legge skjul på at vi har medlemmer som sliter psykisk etter erfaringer fra tidligere oppdrag. Vi ser at samhold og det å få bidra har betydd mye, sa Arnstein Aasen Galåen.    

Veteran Midt-Norge

Veteran Midt-Norge er en veteranorganisasjon som ble etablert 2019/2020, med formål om å være en aktiv samfunnsaktør bestående av veteraner fra internasjonale operasjoner for Norge og deres familier. Organisasjonen har som mål å bistå samfunnet med praktiske oppgaver der veteranene får yte sin kunnskap, erfaring og kapasitet i samspill med andre veteraner og samfunnsaktører.

Organisasjonen var tidligere kjent under navnet Veteranhuset Midt-Norge, som nå er navnet på et eget veteranhusprosjekt som Veteran Midt-Norge er en del av sammen med andre organisasjoner som jobber for veteranenes beste.

Kontaktinfo:
Svenn Dahle
Tlf: 48284165

Arnstein Aasen Galåen
Tlf: 94177468

Bodil Nilsen (kommunikasjonsrådgiver)
Tlf: 99026598