Her er mottakeren av frivillighetsprisen 2023

Det var en takknemlig og ydmyk Arvid Rosseland som mottok frivillighetsprisen for 2023. Foto: Kristin Heggdal/Trøndelag fylkeskommune

Mottakeren har lagt ned utallige timer med frivillig arbeid for å forebygge utenforskap blant innvandrere og flyktninger i Trondheim og Trøndelag.

– Frivillighetsprisen fra Trøndelag fylkeskommune er til for å vise frem, motivere og anerkjenne noen av de mange ildsjelene i Trøndelag. På hvert sitt vis bidrar de til å gjøre samfunnet vårt til et bedre sted, sier Jan Grønningen, leder av hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune. 

Vinneren av frivillighetsprisen for 2023 ble valgt ut blant 19 nominerte kandidater som viste et mangfold av frivillige aktører rundt om i Trøndelag.

Jury for Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris var hovedutvalg for kultur i fylket, som består av 13 politikere fra fylkestinget.

Et medmenneske med stor M

Prisen for 2023 går til Arvid Rosseland, som gjennom mange år har vært frivillig i Trondheim, de siste 6-7 årene hos Internasjonal velferdsforening (IVF).

Leder av hovedutvalg for kultur, Jan Grønningen, delte ut prisen under et arrangement hos IVF, fredag 22. mars. Prismottakeren selv visste ikke at han skulle få denne utmerkelsen.

Under overrekkelsen leste Grønningen opp juryens begrunnelse:

«Prisvinneren er meget samfunnsengasjert og et medmenneske med stor M. Gjennom sitt arbeid bidrar prisvinneren til både inkludering og forebygging av utenforskap, spesielt blant innvandrere og flyktninger i Trondheim og Trøndelag.

Prisvinneren for 2023 er en enkeltperson som gjennom mange år har tilbrakt utallige frivillige timer hos Internasjonal velferdsforening, men også gjennom Rådgivingsgruppa i Trondheim.

Prisvinneren utnytter sin kompetanse fra eget arbeidsliv til det beste for sine medmennesker, enten det er språkopplæring eller det gjelder veiledning rundt juridiske og samfunnsrelaterte spørsmål.

Det er nå en stor glede å kunne dele ut Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris for 2023 som består av et diplom og en pengegave på kroner 25 000, til Arvid Rosseland».

Det var en takknemlig og ydmyk Arvid Rosseland som mottok frivillighetsprisen for 2023. Foto: Kristin Heggdal/Trøndelag fylkeskommuneDet var en takknemmelig Rosseland som tok i mot prisen. 

– Tusen, tusen takk. Jeg er ydmyk over å få representere miljøet her i IVF. Selv om vi har få ressurser, så klarer vi likevel å utrette utrolig mye. Det synes jeg er fantastisk, og jeg gleder meg til å komme hit hver dag, sa Rosseland. 

Setter enkeltmennesket i fokus

IVF er et frivillig ressurs- og kompetansesenter, hovedsakelig for innvandrere og flyktninger. Senteret gir informasjon og veiledning rundt spørsmål knyttet til integrering. Foreningen ble startet i 2017, og har årlig brukere fra 83 nasjoner. I dag har IVF over 6200 brukere og over 2000 medlemmer.
 
Av styreleder Rabia Sadiq Khan blir Rosseland beskrevet som en viktig bidragsyter i foreningens arbeid.

– Arvid bidrar til foreningens suksess. Han stiller stadig opp, er tilgjengelig og hjelper våre brukere når det er behov for det. Jeg har jobbet sammen med Arvid i mange år, og setter veldig stor pris på det gode samarbeidet vi har, sier Sadiq Khan.

Arvid Rosseland sammen med resten av de frivillige på Internasjonal Velferdsforening. Foto: Kristin Heggdal/Trøndelag fylkeskommune


IVF finansieres hovedsakelig gjennom prosjektmidler, både statlige, kommunale og fra stiftelser. IVF mottar også driftstøtte fra Trondheim kommune. Trygve Fætten, som er frivillighetskoordinator i kommunen, har mange gode ord å si om prismottakeren.

– Arvid har gjort en stor innsats for flyktninger og andre utsatte grupper i samfunnet i mange år. Når byråkrati og prosedyrer tar tid og oppfattes upersonlig, sørger Arvid alltid for at enkeltmennesket er i fokus. Med Arvid som hjelper og venn vet du at noen står deg bi, sier Fætten.

Foreningen IVF ble startet i 2017, og har årlig brukere fra 83 nasjoner. Foto: Kristin Heggdal/Trøndelag fylkeskommune

–  Finnes ikke noe «oss og dem»

Da Rosseland mottok prisen under arrangementet fredag kveld, brukte han anledningen til å snakke om hvordan mange i samfunnet vårt har en tendens til å snakke om «oss og de andre».

«Når noen engasjerte mennesker hjelper personer som har bodd på mottak i Norge i 15-20 år med asylsøknader, eller når andre plukker opp desperate mennesker fra synkeferdige båter i Middelhavet, viskes skillet mellom oss de andre ut. 

Når vi jobber frivillig med å hjelpe innvandrere og asylsøkere som trenger hjelp og støtte til å oppnå et verdig liv her i Norge, skjer det samme. 

(...)

Gruppetilhørighet kan ofte være rasjonelt og positivt. Problemene oppstår når gruppementaliteten nedgraderer andre menneskers behov og rettigheter. 

(...)

Med integreringsarbeidet vårt ønsker vi mer enn noe annet å oppfordre folk, oss, til å i større grad anstrenge seg for å identifisere seg med 'de andre'. 

I arbeidet vårt erfarer vi daglig at det som binder oss sammen er uendelig mye viktigere enn det som skiller oss. 

Vi som daglig møter 'de andre', klarer ikke å se skillet mellom oss og dem. For oss er det mer naturlig å ikke snakke om 'de andre'. Det er bare oss», sa Rosseland etter å ha mottatt prisen.

Tidligere vinnere

Tidligere vinnere av Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris er:

2018: Gratisbutikken Te & Tøy – Trondheim

2019: Frivillighetsapparatet tilknyttet «Elden» - Røros

2020: NamdalsPride – Namsos

2021: Veteran Midt-Norge – Trondheim

2022: Hopsjø kyst- og kultursenter – Hitra