Varm heder til Elden

Elden - Røros
Elden - Røros

Over 300 frivillige fra 5 - 80 år bidrar under Elden på Røros hvert år. Torsdag mottok frivillighetsapparatet rundt musikkspillet frivillighetsprisen for 2019.

Juryens begrunnelse

Vinneren av Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris for 2019 ble valgt ut blant 46 gode kandidater fordelt på 54 nominasjoner.

Leder i hovedutvalg for kultur, May Britt Lagesen og Siri Gellein, daglig leder i Stiftelsen Elden. Foto: Jorunn Lilleslett
Leder i hovedutvalg for kultur, May Britt Lagesen og Siri Gellein, daglig leder i Stiftelsen Elden. Foto: Jorunn Lilleslett

Om prisvinneren for 2019 kan vi si følgende:

  • Prisvinneren er inkluderende og bryr seg om folk i alle aldere
  • Prisvinneren bidrar til at folk får oppleve læring og mestringsfølelse
  • Og prisvinneren og vet å verdsette folk

Prisvinneren for 2019 er IKKE en enkeltperson, men en gruppe som har eksistert i overkant av 25 år. De aller, aller fleste i gruppa er 100% frivillige og hver sommer samles de – flere hundre i tallet, til felles dugnad, hygge, læring og opplevelse. Prisvinneren utgjør en forskjell for den stiftelsen gruppa er en del av, og stiftelsen hadde nok ikke eksistert i dag uten dem.

Trøndelag fylkeskommune er både stolt, men samtidig full av respekt for det enorme arbeidet prisvinneren legger ned, og at Norges nest største uteteater derfor finnes akkurat i Trøndelag!

Vinner av Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris for 2019 er frivillighetsapparatet tilknyttet ELDEN….. og som de selv sier: UTEN FRIVILLIGE – INGEN ELDEN!

Daglig leder i Stiftelsen Elden, Siri Gellein, mottok prisen på vegne av frivillighetsapparatet.

- Tusen, tusen takk. Dette skal deles med de 330 frivillige! Mange har vært med siden 1994, og stiller sommer etter sommer. Det er imponerende, sier Siri Gellein, daglig leder i Elden.

Om prisen

FORMÅL

Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris har som formål å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i fylket.

KRITERIER

  • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe i Trøndelag, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
  • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
  • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
  • Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

 

Frivillighetsprisen består av et diplom samt en sjekk på kr. 25 000,-.