Inkluderingsprisen 2023

Prosjektet  «Vennskap og kunnskap i åkeren» vant Inkluderingsprisen 2019. Foto: Sissel Thorsen
Prosjektet «Vennskap og kunnskap i åkeren» vant Inkluderingsprisen 2019. Foto: Sissel Thorsen

Trøndelag fylkeskommune deler ut pris for fremragende innsats for inkludering. Nominer din kandidat innen 15.oktober.

Foreslå din kandidat her

Inkluderingsprisen kan tildeles en person bosatt i fylket eller med sterk tilknytning til det. Den kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger.

Tidligere vinnere av prisen er

2019: Vennskap og kunnskap i åkeren - Namsos Røde Kors og Duun andelsbruk.

2020: Aisha Bigset, Steinkjer.  Aisha har grunnlagt Association Mpore Mama i Burundi. Dette navnet betyr: Forening med fokus på kvinnehelse, trygghet og åpenhet rundt menstruasjon. Hun er en pådriver både i Burundi og i Steinkjerregionen. 

2021: Karim Tahir, Trondheim. Han jobber med et bredt spekter av organisasjoner og institusjoner, inkludert Trondheim kommune, Røde Kors, Caritas, litteraturhuset, Trøndelag teater, Norsk folkehjelp og frivilligsentraler, og mange andre. 

2022: Hommelvik guts, Malvik. Et spesielt treningstilbud i bygda for de som ikke har noe lag å spille på. Hovedmålet er å unngå utenforskap og oppleve mestring.

Retningslinjer for Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris


1. Formål: Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris skal tildeles for fremdragende innsats for inkludering.

2. Kriterier: Inkluderingsprisen kan tildeles en person bosatt i fylket eller med sterk tilknytning til det. Den kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger.

3. Forslag på kandidater: Forslag på kandidater til inkluderingsprisen sendes fylkeskommunen innen en fastsatt frist hvert år. Forslag må være begrunnet. Informasjon om mulighet for å fremme forslag og frist kunngjøres på fylkeskommunens nettside.

4. Inkluderingsprisen: Inkluderingsprisen skal bestå av et diplom og et pengebeløp av viss størrelse som fastsettes i årlig budsjett.

5. Beslutning om tildeling: En tildelingskomite bestående av to medlemmer fra Integreringsrådet og to fra hovedutvalg for kultur med fylkesordføreren som komiteleder, avgjør hvem som skal motta inkluderingsprisen hvert år. Utdeling av prisen skjer ved en passende anledning i samråd mellom fylkesordfører og fylkesrådmann.

Kontaktperson

Morten Olsen Haugen
Seniorrådgiver
74 17 53 45 415 17 633
Sist oppdatert 23.08.2023