Inkluderingspris

Trøndelag fylkeskommune deler ut pris for fremragende innsats for inkludering

Inkluderingsprisen kan tildeles en person bosatt i fylket eller med sterk tilknytng til det. Den kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger.

Forslag på kandidater

Forslag med begrunnelse sendes til postmottak@trondelagfylke.no innen 1. oktober. 

Retningslinjer for Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris


1. Formål: Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris skal tildeles for fremdragende innsats for inkludering.

2. Kriterier: Inkluderingsprisen kan tildeles en person bosatt i fylket eller med sterk tilknytning til det. Den kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger.

3. Forslag på kandidater: Forslag på kandidater til inkluderingsprisen sendes fylkeskommunen innen en fastsatt frist hvert år. Forslag må være begrunnet. Informasjon om mulighet for å fremme forslag og frist kunngjøres på fylkeskommunens nettside.

4. Inkluderingsprisen: Inkluderingsprisen skal bestå av et diplom og et pengebeløp av viss størrelse som fastsettes i årlig budsjett.

5. Beslutning om tildeling: En tildelingskomite bestående av to medlemmer fra Integreringsrådet og to fra hovedutvalg for kultur med fylkesordføreren som komiteleder, avgjør hvem som skal motta inkluderingsprisen hvert år. Utdeling av prisen skjer ved en passende anledning i samråd mellom fylkesordfører og fylkesrådmann.

Sist oppdatert 11.12.2019