Inkluderingsprisen 2021

Prosjektet  «Vennskap og kunnskap» i åkeren vant Inkluderingsprisen 2019. Foto: Sissel Thorsen
Prosjektet «Vennskap og kunnskap» i åkeren vant Inkluderingsprisen 2019. Foto: Sissel Thorsen

Trøndelag fylkeskommune deler ut pris for fremragende innsats for inkludering. Nominer din kandidat innen 30.september.

Foreslå din kandidat her

Inkluderingsprisen kan tildeles en person bosatt i fylket eller med sterk tilknytning til det. Den kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger.

Retningslinjer for Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris


1. Formål: Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris skal tildeles for fremdragende innsats for inkludering.

2. Kriterier: Inkluderingsprisen kan tildeles en person bosatt i fylket eller med sterk tilknytning til det. Den kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger.

3. Forslag på kandidater: Forslag på kandidater til inkluderingsprisen sendes fylkeskommunen innen en fastsatt frist hvert år. Forslag må være begrunnet. Informasjon om mulighet for å fremme forslag og frist kunngjøres på fylkeskommunens nettside.

4. Inkluderingsprisen: Inkluderingsprisen skal bestå av et diplom og et pengebeløp av viss størrelse som fastsettes i årlig budsjett.

5. Beslutning om tildeling: En tildelingskomite bestående av to medlemmer fra Integreringsrådet og to fra hovedutvalg for kultur med fylkesordføreren som komiteleder, avgjør hvem som skal motta inkluderingsprisen hvert år. Utdeling av prisen skjer ved en passende anledning i samråd mellom fylkesordfører og fylkesrådmann.

Jan Inge Yri
Seniorrådgiver
74 17 50 65 952 27 590
Sist oppdatert 21.09.2021