Inkluderingspris til Aisha Bigset

Fylkesordfører Tore O.Sandvik og prisvinner Aisha Bigset.  Foto: Bjørn Langli
Fylkesordfører Tore O.Sandvik og prisvinner Aisha Bigset. Foto: Bjørn Langli

Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris for 2020 går til Aisha Bigset fra Steinkjer.

Årets vinner kom til Trøndelag som flyktning fra Burundi etter 11 år på flukt fra krig og usikkerhet. Hun er et eksempel på en innvandrer som på kort tid har omfavnet det trønderske samfunnet, og som har brukt sin egen bakgrunn som ressurs.

Hun opprettet facebooksiden i «En flyktnings historie» hvor hun åpengjertig forteller om sin fortid som flyktning, men også om sitt nye liv i Beitstad og i Trondheim. Med det så har hun blitt et tydelig talerør for innvandrere i Norge. 

Hun har i tillegg engasjert seg for bartebært og nasjonalt bæretreff for bæring av barn. Som er grupper som fokuserer på tradisjonell bæring av spedbarn for å stimulere deres kognitive og fysiske utvikling. En teknikk som er vanlig i Afrika og som i senere tid har fått økt oppslutning i anerkjente forskningsmiljøer på barns utvikling. 

Hun er likevel kanskje mest kjent for sitt brennende engasjement for at kvinner skal inkluderes i samfunnslivet. Et engasjement som nå har fått stor betydning langt utenfor Trøndelags grenser. Gjennom organisasjonen Association Mpore Mama jobber hun for at kvinner i Burundi skal få tilgang til elementære sanitærartikler. Fraværet av de her forhindrer ofte kvinner i å bli inkludert i skolegang og arbeidsliv. Organisasjonen har opprettet ei systue i Burundi, og her hjemme har man mobilsert mennesker i hele Norge til å sy og donere tøybind. Dette arbeidet bidro til at statsforvalteren i Trøndelag valgte nettopp henne som ambassadør for TV-aksjonen i 2019.

Med sin bakgrunn og engasjement så er hun en ressurs for Trøndelag. Med det representerer hun en underkommunisert side ved innvandring, samtid som hun med sitt samfunnsengasjement går foran som et godt eksempel for oss alle. 

Det var en rørt prisvinner som mottok prisen.

- Tusen hjertelig takk, dette betyr utrolig mye og jeg setter stor pris på dette. Dette betyr mye for prosjektet i Burundi, for bartebært og for nasjonalt bæretreff, sier Aisha Bigset. 

Se også video med prisvinner her

Om prisen 

Prisen kan tildeles en person bosatt i fylket eller med sterk tilknytning til det. Den kan også tildeles organisasjoner og sammenslutninger. Prisen skal tildeles for fremragende innsats for inkludering.

Komiteen bestående av to medlemmer av Inkluderingsrådet og to fra hovedutvalg for kultur med fylkesordføreren som komiteleder, har avgjort hvem som skal motta inkluderingsprisen.

Fylkeskommunens inkluderingspris består av et diplom og 25.000 kroner.