Inkluderingspris til Karim Tahir

Karim Tahir (t.v.) mottok Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris av fylkesorfører Tore O. Sandvik.
Karim Tahir (t.v.) mottok Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris av fylkesorfører Tore O. Sandvik.

Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris for 2021 går til Karim Tahir. Prisen tildeles for hans fremragende innsats for å hjelpe nykommere og flyktninger til å delta i samfunnet.

Prisen ble delt ut på fylkestinget i Trondheim 27. april.

– Karim Tahir viser i praksis hvordan kultur og inkludering, deltakelse og demokrati henger sammen, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Bredt engasjement


Tahir har lagt ned en formidabel frivillig innsats for et bredt spekter av organisasjoner og institusjoner, blant annet Trondheim kommune, Røde Kors, Caritas, Litteraturhuset, Trøndelag teater, flere frivilligsentraler i Trondheim, asylmottaksenter i Trøndelag og Trondheim folkebibliotek. I jobben sin som community builder hos Kunsthall Trondheim har han videreført det samme engasjementet.

Det var en takknemlig og ydmyk prisvinner som tok i mot prisen fra fylkeskommunen.

– Denne prisen betyr utrolig mye for meg. Inkludering er en omstendelig prosess som krever innsats og engasjement fra alle samfunnsaktører, både offisielle institusjoner, det lokale samfunnet  og  innvandrermiljøet. Jeg tror kunst, kultur og sosiale aktiviteter er den beste veien å gå for vellykket inkludering. Gjennom disse aktivitetene finnes det et engasjement blant alle i samfunnet, sier Karim Tahir.

Om prisen

Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris tildeles for fremragende innsats for inkludering. Prisen kan tildeles en person som er bosatt i Trøndelag eller har sterk tilknytning til fylket. Den kan også tildeles organisasjoner og sammenslutninger. Prisen består av et diplom og 25 000 kroner.

Tildelingskomiteen har bestått av to representanter fra fylkestingets hovedutvalg for kultur; Ingvill Dalseg og Svein Otto Nilsen, to representanter fra Integreringsrådet; Ranim Alkoja og Ahmet Karai og med fylkesordfører Tore O. Sandvik som komiteleder.