User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Spillemidler til kulturbygg

Skal du bygge nytt, bygge om eller modernisere et kulturbygg? Da kan du søke om tilskudd fra fylkeskommunen.

Trøndelag fylkeskommune forvalter en andel av overskuddet av spillemidler som kan bevilges til kulturbygg. Tilskudd skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Det kan søkes tilskudd til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg og spesialbygg.

Fylkestinget har i sitt aprilmøte vedtatt nye retningslinjer.  Disse kommer i tillegg til Kulturdepartementets retningslinjer.

Fylkeskommunen legger vekt på at planlegging av nye bygg skal gjøres sammen med aktuelle brukere. Kulturbygg må kvalitetssikres med hensyn til funksjonalitet og kulturfaglige krav som akustikk, scene, lyd og lys. Dette må dokumenteres i søknaden. 

Søknaden oversendes fylkeskommunen via www.idrettsanlegg.no. Hvis det fremmes flere søknader fra en kommune må et politisk organ vedta en prioritering av søknadene.

Søknadsfrist 1. juni

Lenker for mer informasjon:
Kulturdepartementets retningslinjer

Fylkekommunens retningslinjer

Sist oppdatert 02.05.2018