Spillemidler til kulturbygg

Turneteatret i Trøndelag Foto: Gerhardsen Karlsen
Turneteatret i Trøndelag Foto: Gerhardsen Karlsen

Skal du bygge nytt, bygge om eller modernisere et kulturbygg? Da kan du søke om tilskudd fra fylkeskommunen.

Trøndelag fylkeskommune forvalter en andel av overskuddet av spillemidler som kan bevilges til kulturbygg. Tilskudd skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Det kan søkes tilskudd til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg og spesialbygg. Under denne ordningen kan kommuner også søke støtte til etablering/bygging av livssynsnøytrale seremonirom.

Fylkeskommunen legger vekt på at planlegging av nye bygg skal gjøres sammen med aktuelle brukere. Kulturbygg må kvalitetssikres med hensyn til funksjonalitet og kulturfaglige krav som akustikk, scene, lyd og lys. Dette må dokumenteres i søknaden. 

Fylkestinget har vedtatt retningslinjer.  Disse kommer i tillegg til Kulturdepartementets retningslinjer.

Veiledende tilskuddssatser:

Type hus/arena

Sats

Ombygging/modernisering av bygg, inkludert ombygging for å oppfylle krav til universell utforming

Inntil 1 mill kr

Lokale/kommunale kulturbygg

Inntil 5 mill kr

Bygg med regionale funksjoner

Inntil 10 mill kr

Spesiallokaler (teater, galleri, museumsbygg, livssynsnøytrale seremonirom)

Må gis særskilt vurdering i hvert enkelt tilfelle

 

Minimum godkjent kostnad for å søke spillemidler må være på minimum 1 mill kr.

Søknader må sendes til kommunen der tiltaket skal finne sted via https://www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/soknadsskjema/ (det samme søkesystemet som brukes for spillemidler til idrettsanlegg) – systemet krever at søkere må opprette en bruker. Kommunen kan bistå søkere med dette. Dersom en kommune mottar flere søknader, må prioritering av søknadene vedtas politisk.

Den enkelte kommunene sender deretter søknadene videre til  fylkeskommunen for endelig behandling.

Søknadsfrist; se hjemmesidene til kommunen der tiltaket skal finne sted

 

Lenker for mer informasjon:
Kulturdepartementets retningslinjer

Fylkeskommunens retningslinjer

Kontaktperson

Johan Fredrik Urnes
Seniorrådgiver
74 17 96 31 468 81 517
Sist oppdatert 19.07.2023