Spillemidler til kulturbygg

Turneteatret i Trøndelag Foto: Gerhardsen Karlsen
Turneteatret i Trøndelag Foto: Gerhardsen Karlsen

Skal du bygge nytt, bygge om eller modernisere et kulturbygg? Da kan du søke om tilskudd fra fylkeskommunen.

Trøndelag fylkeskommune forvalter en andel av overskuddet av spillemidler som kan bevilges til kulturbygg. Tilskudd skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Det kan søkes tilskudd til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg og spesialbygg. Under denne ordningen kan kommuner også søke støtte til etablering/bygging av livssynsnøytrale seremonirom.

Fylkeskommunen legger vekt på at planlegging av nye bygg skal gjøres sammen med aktuelle brukere. Kulturbygg må kvalitetssikres med hensyn til funksjonalitet og kulturfaglige krav som akustikk, scene, lyd og lys. Dette må dokumenteres i søknaden. 

Fylkestinget har vedtatt retningslinjer.  Disse kommer i tillegg til Kulturdepartementets retningslinjer.

Veiledende tilskuddssatser:

Type hus/arena

Sats

Ombygging/modernisering av bygg, inkludert ombygging for å oppfylle krav til universell utforming

Inntil 1 mill kr

Lokale/kommunale kulturbygg

Inntil 5 mill kr

Bygg med regionale funksjoner

Inntil 10 mill kr

Spesiallokaler (teater, galleri, museumsbygg, livssynsnøytrale seremonirom)

Må gis særskilt vurdering i hvert enkelt tilfelle

Minimum godkjent kostnad for å søke spillemidler må være på minimum 1 mill kr.

Hvis det fremmes flere søknader fra en kommune må et politisk organ vedta en prioritering av søknadene.

Søknaden oversendes fylkeskommunen via https://fagsystem.anleggsregisteret.no

Dette er det samme søkesystemet som brukes for spillemidler til idrettsanlegg.

Søknadsfrist 1. juni

Lenker for mer informasjon:
Kulturdepartementets retningslinjer

Fylkeskommunens retningslinjer

Astrid Fuglås
Seniorrådgiver
74 17 50 43 996 02 773
Sist oppdatert 21.09.2020