Hvem skal få fylkeskulturprisen 2022?

Marja Mortensson fikk kulturprisen for 2020. Foto: Mona Jønvik Andersson
Marja Mortensson fikk kulturprisen for 2020. Foto: Mona Jønvik Andersson

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut en kulturpris for fremragende kulturell innsats.

Foreslå din kandidat her  innen 1.oktober

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner bosatt i fylket eller med annen sterk tilknytning til fylket. Prisen kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger.

I vurdering av aktuelle kandidater skal det over tid legges vekt på en rimelig fordeling mellom ulike kulturuttrykk.

Forslag på kandidater til fylkeskulturprisen sendes inn til fylkeskommunen og må være begrunnet. Alle har anledning til å sende inn forslag.

Kriterier for fylkeskulturpris

Les også:
Marja Mortensson får kulturprisen for 2020

Astrid Fuglås
Seniorrådgiver
74 17 50 43 996 02 773
Sist oppdatert 25.08.2022