User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Fylkeskulturpris

Trøndelag fylkeskommunes vil forsette tradisjonen med å hedre enkeltpersoner og organisasjoner ved å dele ut en kulturpris for fremragende innsats for kulturlivet i regionen.

Nominer din kandidat her 

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner bosatt i fylket eller med annen sterk tilknytning til fylket. Prisen kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger.

I vurdering av aktuelle kandidater skal det over tid legges vekt på en rimelig fordeling mellom ulike kulturuttrykk.
Forslag på kandidater til fylkeskulturprisen sendes inn til fylkeskommunen og må være begrunnet. Alle har anledning til å sende inn forslag.

Kriterier for fylkeskulturpris


Forslagsfristen er 1.september

Forslag sendes: postmottak@trondelagfylke.no

Kontakt: Astrid Fuglås
astfu@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 08.04.2019