Fylkeskulturprisen tildelt Marte Hallem

Vinner av kulturprisen Marte Hallem og fylkesordfører Tore O. Sandvik i fylkestingssalen, Trondheim.
– Denne allsidigheten, denne nysgjerrigheten, denne lysten til å oppdage og fortelle. Alt dette er grunner til at Trøndelag fylkeskommunes kulturpris for 2022 tildeles Marte Hallem, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Verdalingen Marte Hallem mottok Trøndelag fylkeskommunes kulturpris 14. desember under fylkestinget i Trondheim.

Marte Hallem har gitt ut plater og bøker, laget film og jobbet med teater og spel. Hun har bidratt til tekst, musikk og regi på flere ulike spel rundt i Trøndelag.

Betydning for lokalsamfunnet

–  Jeg ønsker mer enn noe annet at produksjonene jeg lager skal bety noe for de som bor i lokalsamfunnet, enten det er små eller store steder. Det er viktig for meg å formidle historier bakover i tid, men som også kan bety noe for oss i dag. Jeg er så glad og takknemlig for at jeg bor i et land og en region der en dokumentarist kan vinne en kulturpris. Slik er det ikke over alt, sa Marte Hallem da hun mottok prisen.

Rikholdig produksjon

I en av teaterproduksjonene fra 2009 bygger prisvinneren på egne erfaringer som tilbakeflytter til heimbygda.

– Vi kan si at dette har blitt noe av en metode hos prisvinneren. Hun tar ofte utgangspunkt i det personlige og nære. Så løfter hun dette til allmenne spørsmål, slik hun for eksempel gjorde i teateroppsetningen «Flyktningelosen» i 2015, sier Sandvik.

Filmen «I skyggen av oljeeventyret» fra 2016 ble også trukket frem som en viktig dokumentar fra Hallem. Filmen er «en dokumentar om oppvekst, ungdomstid og voksesmerter i oljeeventyrets tidsalder». Den stiller viktige spørsmål om hva som skjer med ei bygd hvor om lag 50 unge mennesker forsvinner i rus, ulykker og selvmord.

Den siste produksjonen hennes er «Fremmed blod», hvor Hallem utforsker den skogfinske minoriteten. Det har hun gjort med slik glød at hun til og med har turnert med det i Finland. Det har blitt til en dokumentarfilm, ei bok og en foredragsturné.

Om kulturprisen

  • Trøndelag fylkeskommunes kulturpris tildeles for fremragende kulturell innsats for kulturlivet i regionen.
  • Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner bosatt i fylket eller med annen sterk tilknytning til fylket. Prisen kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger.
  • Prisen består av en plakett, 50.000 kr, og et pledd.
  • Tildeling av fylkeskulturpris behandles og vedtas av en tildelingskomite bestående av: fylkesordfører Tore O. Sandvik, fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem, mindretallsleder Pål S. Eiden, hovedutvalgsleder Bente Estil og nestleder Ingvil Dalseg i hovedutvalg kultur. Fylkesdirektør bistår med faglig kompetanse uten stemmerett.